อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

เรื่องน่ารู้ : สรรพคุณ

สรรพคุณ หรือพุดทุ่ง เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบเดี่ยว ออกเป็นคู่สลับตั้งฉาก รูปรีแกมขอบขนานหรือไข่กลับ โคนใบมนขอบใบเรียบ ดอกสีขาวนวล ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี เสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 05.15 น.


  สรรพคุณ หรือพุดทุ่ง เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ทุกส่วนมียางขาว ใบเดี่ยว ออกเป็นคู่สลับตั้งฉาก รูปรีแกมขอบขนานหรือไข่กลับ ขนาดกว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 7-12 ซม. ปลายใบมน หรือมีติ่งหนาม โคนใบมนขอบใบเรียบ ผิวใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ด้านล่างมักมีสีนวลกว่าด้านบน ก้านใบสั้นมากหรืออาจไม่มี ดอกสีขาวนวล ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ ใกล้ปลายกิ่ง มีขนนุ่มปกคลุม ก้านช่อดอกยาว 1-1.5 ซม. กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 1.5-1.7 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ขนาดกว้าง 0.4-0.5 ซม. ยาว 1.5 ซม. มีขนทั้งสองด้าน เกสรผู้ 5 อัน ติดอยู่ใกล้โคนหลอดดอก ผลรูปยาวเป็นฝักคู่ แห้งแล้วแตก กว้าง 0.5-0.6 ซม. ยาว 22-28 ซม. นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 193