อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

เรื่องน่ารู้ : หญ้าถอดบ้อง

หญ้าถอดบ้อง ชื่อเรียกอื่น ๆ หญ้าเงือก หญ้าหูหนวก เครือเซาะปอยวา แยปอ ไม่มีดอก ลำต้นกลม สีเขียว ภายในกลวง มีรอยแตกขนานตามยาวของลำต้น สูงถึง 1 เมตร ประโยชน์ ต้นนำมาต้มดื่ม ช่วยขับปัสสาวะ ผสมกับกิ่งและใบหญ้าหนวดแมว ต้มน้ำดื่ม รักษาโรคนิ่ว จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 05.15 น.


  หญ้าถอดบ้อง สรรพคุณ แก้นิ่ว ปัสสาวะขัด ชื่อเรียกอื่น ๆ หญ้าเงือก หญ้าหูหนวก เครือเซาะปอยวา แยปอ เป็นพืชชั้นต่ำที่มีท่อลำเลียง ไม่มีดอก ลำต้นกลม สีเขียว ภายในกลวง มีรอยแตกขนานตามยาวของลำต้น รูปทรงกระบอก สูงถึง 1 เมตร ขนาดผ่าศูนย์กลาง (0.2) 4-7 มม. แตกกิ่งก้านน้อย มีข้อปล้องชัดเจน ใบ เป็นเยื่อบาง ๆ รูปสามเหลี่ยมรอบข้อ ยาว 8 มม. ผล ลักษณะเป็นโคนเกิดเดี่ยว ๆ ที่ปลายกิ่ง รูปกลมรีป้อม ๆ ขนาดกว้าง 0.3-0.6 ซม. ยาวประมาณ 1 ซม. ผิวนอกมีตาเป็นรูปหลายเหลี่ยมชัดเจน ภายในมีสปอร์เพื่อการขยายพันธุ์ เมื่อแก่จะเป็น
สีน้ำตาล

  การใช้ประโยชน์ ต้นนำมาต้มดื่ม ช่วยขับปัสสาวะ ผสมกับกิ่งและใบหญ้าหนวดแมว ต้มน้ำดื่ม รักษาโรคนิ่ว ขับระดูขาว บำรุงไต
 ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 186