อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เรื่องน่ารู้ : พะยอม

พะยอม สรรพคุณ บำรุงหัวใจ ชื่อเรียกอื่น ๆ สุกรม กะยอม ขะยอม แคน เชียง เซี่ยว พะยอมทอง และยางหยวก ใบ เดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปไข่ หรือขอบขนาน ช่อดอกแบบแยกแขนง ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอก สีขาว มีกลิ่นหอม พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 05.15 น.


    พะยอม สรรพคุณ บำรุงหัวใจ ชื่อเรียกอื่น ๆ สุกรม กะยอม ขะยอม แคน เชียง เซี่ยว พะยอมทอง และยางหยวก ลักษณะเป็นไม้ต้นผลัดใบ สูง 15-30 ม. ใบ เดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปไข่ หรือขอบขนาน ช่อดอกแบบแยกแขนง ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอก สีขาว มีกลิ่นหอม กลีบดอก 5 กลีบ เรียงบิดเวียน ผล มีปีกเจริญมาจากกลีบเลี้ยง ปีกยาว 3 ปีก ยาวประมาณ 8 ซม. ปีกสั้น 2 ปีก ยาวประมาณ 2 ซม. ตัวผล รูปไข่ กว้างประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 1.5 ซม.

   การใช้ประโยชน์ ดอก บำรุงหัวใจและลดไข้
   ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 193