อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

เรื่องน่ารู้ : เหมือดโลด

ชื่อเรียกอื่น ๆ เหมือดควาย เหมือดตบ เหมือดหลวง กรม แด่งพง โลด ประดงข้อ ไม้ต้น สูง 8-10 เมตร ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ ผล รูปไข่ปลายเป็นติ่งแหลม ผิวมีขนสีนํ้าตาล  ประโยชน์ เปลือกต้นมียางสีแดงใช้เป็นสีย้อมและปรุงเป็นยาขับลมในลำไส้ อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.15 น.


   ชื่อเรียกอื่น ๆ เหมือดควาย เหมือดตบ เหมือดหลวง กรม แด่งพง โลด ประดงข้อ ไม้ต้น สูง 8-10 เมตร เปลือกแตกเป็นร่องลึกตามยาว ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนานป้อมแกมรี กว้าง 6-10 ซม. ยาว 10-16 ซม. โคนใบมน ปลายใบทู่ ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกแยกเพศและต่างต้น ดอกเพศผู้ขนาดเล็กออกชิดกันบนช่อแกน ยาว 2-4 ซม. กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นถ้วย ปลายแยกเป็น 3-6 กลีบ ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้มี 2 อัน ดอกเพศเมียออกเป็นช่อเช่นเดียวกับดอกเพศผู้ แต่สั้นกว่ามาก ส่วนใหญ่จะออกเป็นแท่งเดี่ยว ๆ ผล รูปไข่ปลายเป็นติ่งแหลม ผิวมีขนสีน้ำตาลแกมเหลืองหนาแน่น กว้าง 7 มม. ยาว 10 มม. ภายในมีเนื้อสีส้ม เมล็ดมี 1 เมล็ด

    การใช้ประโยชน์ เปลือกต้นมียางสีแดง ใช้เป็นสีย้อมและปรุงเป็นยาขับลมในลำไส้ได้
   ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 214