อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

เรื่องน่ารู้ : ปอขนุน

 หรือปอแดง, ปอพาน ดอกสีเหลืองถึงแดงแสด ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีขนทั่วไป ดอกย่อยกลีบ รองดอกรูปกรวย เนื้อไม้เหนียว ใช้ทำไม้แบบหล่อคอนกรีต และลังใส่ของได้ดีเพราะเนื้อไม้​​​​​ตอกตะปูง่าย ​​​​ เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 05.15 น.


   หรือปอแดง, ปอพาน เป็นไม้ต้นผลัดใบ ลำต้นตรง สูง 8-15 เมตร เปลือกเรียบ ใบเดี่ยว เรียงสลับที่ปลายกิ่ง รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 8-10 ซม. ยาว 15-18 ซม. ก้านใบยาว 2.5 ซม.
ดอกสีเหลืองถึงแดงแสด ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง แกนช่อยาว 5-13 ซม. มีขนทั่วไป ดอกย่อยกลีบ รองดอกรูปกรวย ก้านดอกยาว 0.2-0.3 ซม. ปลาย แยก 5 แฉก ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้จำนวน
10 อัน ผลสีนํ้าตาลรูปกระสวยโค้ง กว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 7-8 ซม. ผลแก่จะแตกมีเมล็ดสีดำ รูปรี จำนวน 4-6 เมล็ด เนื้อไม้เหนียว ใช้ทำไม้แบบหล่อคอนกรีต และลังใส่ของได้ดีเพราะเนื้อไม้
ตอกตะปูง่าย.
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 184