อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : เหยื่อจง

เป็นพืชล้มลุก ใบเดี่ยวออกเรียงเวียนใกล้ปลายยอด รูปไข่โคนใบสอบปลายใบเป็นติ่งแหลม ขอบใบจักเป็นซี่เลื่อย และมีต่อมสีแดงแผ่นใบผิวมัน ดอกสีขาวมีแถบสีส้มแกมเหลืองในหลอดดอก ออกเป็นช่อมี 1-3 ดอก กลีบรองดอกรูปไข่ ปลายแหลม กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 05.15 น.


  เป็นพืชล้มลุก ลักษณะเป็นพุ่ม สูง 30-70 ซม. ลำต้นเกลี้ยงมักออกสีเหลืองแดง ใบเดี่ยวออกเรียงเวียนใกล้ปลายยอด รูปไข่โคนใบสอบปลายใบเป็นติ่งแหลม ขอบใบจักเป็นซี่เลื่อย และมีต่อมสีแดงแผ่นใบผิวมัน กว้าง 4-6 ซม. ยาว 6-8 ซม. ดอกสีขาวมีแถบสีส้มแกมเหลืองในหลอดดอก ออกเป็นช่อมี 1-3 ดอก ขนาด 3-4 ซม. ก้านดอกยาว 3-5 ซม. กลีบรองดอกรูปไข่ ปลายแหลม กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน กลีบบนแผ่โค้ง กลีบข้าง 2 กลีบ รูปขอบขนานกว้าง กลีบล่าง 2 กลีบรูปกระทง ปลายย่นเป็นคลื่นมีงวงน้ำหวานสั้น ๆรูปเรียวงอไปทางด้านหลัง เกสรผู้เป็นกลุ่มอยู่ในหลอดดอก ผลรูปกระสวยปลายแหลม เปลือกบาง มี 6-18 เมล็ด เมื่อแก่ก้านผลจะงอโค้งและจะดีดออกเมื่อผลแตก ทำให้เมล็ดปลิวไปได้ไกล ดอกสีรูปทรงสวยงาม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 164