อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

เรื่องน่ารู้ : ลำพูป่า

ชื่อเรียกอื่น ๆ กระดังงาป่า กาปลอง กาลา คอเหนียง กู โก๊ะ ซังกะ ขาเขียด ตะกาย โปรง ตุกูกา เต๋น ตุ้มเต๋น ตุ้มบก ตุ้มลาง ตุ้มอ้า ลาง ลูกลาง อ้า บ่อแมะ บะกูแม ลิ้นควาย ดอก ช่อเชิงหลั่น ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก บานกลางคืน กลีบดอกสีขาว เปลือก ตำเข้ายาประคบแก้กระดูกหัก อังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 05.15 น.


   ชื่อเรียกอื่น ๆ กระดังงาป่า กาปลอง กาลา คอเหนียง กู โก๊ะ ซังกะ ขาเขียด ตะกาย โปรง ตุกูกา เต๋น ตุ้มเต๋น ตุ้มบก ตุ้มลาง ตุ้มอ้า ลาง ลูกลาง อ้า บ่อแมะ บะกูแม ลิ้นควาย ลำแพน ลำแพนเขา ลำพูขี้แมว ลำพูควน สะบันงาช้าง หงอนไก่ ต้นไม้ยืนต้น สูง 15-35 ม. กิ่งอ่อนเป็นสันสี่เหลี่ยม ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนานถึงรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 4-10 ซม. ยาว 10-24 ซม. ด้านบนสีเขียวเข้ม ท้องใบมีนวล ดอก ช่อเชิงหลั่น ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก ห้อยลง บานตอนกลางคืน กลีบดอกสีขาว ขนาดใหญ่ ผล แห้ง รูปไข่แกมทรงกลม เมื่อสุกสีน้ำตาล แตกได้ตรงกลางพู มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ เมล็ดจำนวนมาก รูปเส้นยาวมีหาง

   การใช้ประโยชน์ เปลือก ตำเข้ายาประคบแก้กระดูกหัก.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 67