อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : พญายอ

ชื่อเรียกอื่น ๆ เสลด พังพอนตัวเมีย ผักมันไก่ ผักลิ้น เขียด พญาปล้องทอง พญาปล้องดำ โพะโซ่จาง ลิ้นมังกร เป็นไม้พุ่มเลื้อย กลีบดอกเป็นหลอดสีแดง ยาว 3-4 ซม. ใบ รักษาแผลไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก แมลงกัดต่อย ผื่นคัน จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 05.15 น.


  ชื่อเรียกอื่น ๆ เสลด พังพอนตัวเมีย ผักมันไก่ ผักลิ้น เขียด พญาปล้องทอง พญาปล้องดำ โพะโซ่จาง ลิ้นมังกร เป็นไม้พุ่มเลื้อย ลำต้น
หรือกิ่งก้านเกลี้ยง ใบ ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ รูปใบยาวแคบ ๆ ปลายใบยาวแหลม โคนใบกลมรี ขนาดยาว 7-9 ซม. กว้าง 2-3 ซม. ดอก
ออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบรองกลีบ ดอกสีเขียว ยาวเท่า ๆ กัน มีขนเป็นต่อม เหนียว ๆ อยู่โดยรอบ กลีบดอกเป็นหลอดสีแดง ยาว 3-4 ซม.
ปลายแยกเป็น 2 กลีบ คือ กลีบบนและกลีบล่าง เกสรตัวผู้มี 2 เกสรตัวเมียเกลี้ยงไม่มีขน ผลไม่เคยติดเป็นฝักในประเทศไทย

    การใช้ประโยชน์ ใบ รักษาแผลไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก แมลงกัดต่อย ผื่นคัน ลดการ อักเสบของเริมในปาก และงูสวัด

    ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 149