อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

เรื่องน่ารู้ : ยอดิน

ยอดิน ชื่อเรียกอื่น ๆ เคาะ สลักบ้าน สลักป่า ไ ใบ เดี่ยว ผิวใบ ด้านบนสีเขียวเข้มเรียบเป็นมัน ผิวใบด้านล่างสากมือเล็กน้อย ดอกช่อ ออกตามปลายยอด ประโยชน์ ราก ลำต้น ใบ ผล ย้อมผ้าให้สีนํ้าตาลแดง รากและลำต้น ต้มดื่มแก้ดีซ่าน อังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 05.15 น.


   ยอดิน ชื่อเรียกอื่น ๆ เคาะ สลักบ้าน สลักป่า ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง ใบ เดี่ยว ผิวใบ ด้านบนสีเขียวเข้มเรียบเป็นมัน ผิวใบด้านล่างสากมือเล็กน้อย
ดอกช่อ ออกตามปลายยอด ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบ ดอกสีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ อับละอองเรณูสีเหลืองอ่อน

    การใช้ประโยชน์ ราก ลำต้น ใบ ผล ย้อมผ้าให้สีนํ้าตาลแดง รากและลำต้น ต้มดื่มแก้ดีซ่าน ราก ฝนนํ้ากิน แก้อาการเมายา แพ้ยา

   ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 147