อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

เรื่องน่ารู้ : ผักเลือด

ผักเลือด สรรพคุณ ต้านมะเร็ง ชื่อเรียกอื่น ๆ กร่าง ผักฮี ผักเฮือก เลียบ ไฮ ลักษณะ เป็นไทรพัน เปลือกสีน้ำตาลแดง ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปไข่ รูปรีหรือขอบ ผลแบบมะเดื่อ ออกที่ซอกใบ รูปทรงกลม กลมแป้นหรือรูปไข่ พุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 05.15 น.


   ผักเลือด สรรพคุณ ต้านมะเร็ง ชื่อเรียกอื่น ๆ กร่าง ผักฮี ผักเฮือก เลียบ ไฮ ลักษณะ เป็นไทรพัน เปลือกสีน้ำตาลแดง ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปไข่ รูปรีหรือขอบ
ขนาน กว้าง 4-7 ซม. ยาว 12-18 ซม. เส้นแขนงใบนูนด้านล่าง ผลแบบมะเดื่อ ออกที่ซอกใบ รูปทรงกลม กลมแป้นหรือรูปไข่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม.
ไม่มีก้านหรือมีก้านสั้น เมื่อสุกมีสีชมพู สีม่วงเข้มถึงดำ

    การใช้ประโยชน์ยอด กินเป็นอาหารต้านมะเร็ง *** ข้อควรระวัง ผู้เป็นประจำเดือนห้ามกิน

  ที่มาฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 157