อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่องน่ารู้ : ระป่า

หรือ อูนนํ้า, พวงไข่มุก เป็นไม้พุ่ม ลำต้นทอด เลื้อยได้ ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อใหญ่ กลีบดอกส่วนโคน เชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผิวมันสีม่วงเข้มเกือบดำ นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ มีรูปทรงสวยงาม อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.15 น.


   หรือ อูนนํ้า, พวงไข่มุก เป็นไม้พุ่ม ลำต้นทอด เลื้อยได้ สูง 2-4 เมตร กิ่งแก่กลวง ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยประมาณ 7 ใบ รูปรีแกมรูปหอก กว้าง
2-4 ซม. ยาว 5-15 ซม. โคนใบมนปลายใบแหลมเป็นติ่ง ขอบใบจักใบคู่ล่างมักหยัก ลึก 2-3 แฉก ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อใหญ่ ขนาด 20-45 ซม.
กลีบรองดอกเป็นหลอดยาว 1 มม. กลีบดอกส่วนโคน เชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ขนาดดอก 4-4.5 มม. เกสรผู้ 5 อันสีเหลือง ยอดเกสรเมียแยกเป็น 5
แฉก ผล สด รูปกลม ผิวมันสีม่วงเข้มเกือบดำ ขนาด 4-5 มม. ภายในมี 4-5 เมล็ด รูปรีแกมขอบขนาน ขนาด 2.5 มม. นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ มีรูปทรงสวยงาม.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 122