อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : สายหยุด

ชื่อเรียกอื่น ๆ กล้วยเครือ เครือเขา แกลบ สาวหยุด เสลาเพชร ไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล ปกคลุม ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรี ดอก ออกที่ซอกใบ สีเหลืองมีกลิ่นหอม ประโยชน์ หัวเป็นยาระบายปัสสาวะ ขับลมห้ามเลือด พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.15 น.


   ชื่อเรียกอื่น ๆ กล้วยเครือ เครือเขา แกลบ สาวหยุด เสลาเพชร ไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล ปกคลุม ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรี กว้าง 3-6.5ซม. ยาว 6-14 ซม.
ดอก ออกที่ซอกใบ สีเหลืองมีกลิ่นหอม กลีบดอก 6 กลีบ มี 2 วงกลีบชั้นในเล็กกว่าชั้นนอก ผล เป็นผลกลุ่ม ผลย่อยยาว 2-4 ซม. มี 2-5 เมล็ด มีรอยคอด
ระหว่างเมล็ด เมื่อสุกสีแดง
  
 การใช้ประโยชน์ หัวเป็นยาระบายปัสสาวะ ขับลมห้ามเลือด

  ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 142