อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

เรื่องน่ารู้ : โมกราชินี

เป็นไม้ต้นสูงได้ถึง 6 เมตร มีนํ้ายางขาว ผิวใบด้านล่างมีขนปรายทั่วไป ดอกสีขาวออก เป็นช่อจากปลายยอด มี 2-8 ดอก กลีบดอก 5 กลีบ รูปขอบขนานปลายมน ผลเป็นฝักคู่สีนํ้าตาล รูปขอบขนาน ส่วนปลายโค้งและกว้าง พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 05.15 น.


   เป็นไม้ต้นสูงได้ถึง 6 เมตร มีนํ้ายางขาว กิ่งอ่อนมีแผลระบายอากาศทั่วไป ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-5 ซม. ยาว 3-9 ซม.
ปลายใบแหลม ผิวใบด้านล่างมีขนปรายทั่วไป ดอกสีขาวออก เป็นช่อจากปลายยอด มี 2-8 ดอก ขนาดบาน เต็มที่กว้าง 4-5.5 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปขอบ
ขนานปลายมน เกสรผู้ 5 อัน เป็นมัดยอดแหลมอยู่กลางดอก ผลเป็นฝักคู่สีนํ้าตาล รูปขอบขนาน ส่วนปลายโค้งและกว้างกว่าส่วนโคนยาว 8.5-14 ซม.
ผิวมีแผลระบายอากาศ แก่แล้วแตก ตามยาว เมล็ดแบนรี ยาว 1.5-3 ซม.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 183