อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

เรื่องน่ารู้ : ขางปอย

ชื่อเรียกอื่น ๆ ขางปอยน้ำ  เปล้าน้ำ กิ่งแข็ง กลม ตามยอดอ่อนมีขน ใบ เดี่ยว รูปขอบขนานแกมรูปหอก หรือ รูปหอกกลับปลายใบติ่งแหลม โคนใบสอบแคบ โคนสุดมน ขอบใบหยักแบบซี่เลื่อยตื้น ๆ ห่าง ๆ ดอก ออกเป็นช่อที่ยอด ประโยชน์ ทั้งต้น ต้มอาบแก้ไข้หนาวสั่น จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 05.15 น.


   ชื่อเรียกอื่น ๆ ขางปอยน้ำ  เปล้าน้ำ ไม้พุ่มสูง 3-6 ม. กิ่งแข็ง กลม ตามยอดอ่อนมีขน ใบ เดี่ยว เรียงสลับกัน รูปขอบขนานแกมรูปหอก หรือ รูปหอกกลับ
กว้าง 3-6 ซม. ยาว 9-16 ซม. ปลายใบติ่งแหลม โคนใบสอบแคบ โคนสุดมน ขอบใบหยักแบบซี่เลื่อยตื้น ๆ ห่าง ๆ ดอก ออกเป็นช่อที่ยอด แยกเพศ ดอกเพศผู้
ออกเป็นช่อกระจายยาว 10-20 ซม. ดอกเพศเมีย ออกเป็นช่อสั้น และอ้วนกว่าช่อดอกเพศผู้ ก้านดอกสั้นมาก ฐานดอกหนา รังไข่มีพู มีขนท่อรังไข่อ้วน และสั้น
ปลายแยกเป็นแขนงยาว ๆ 3 แขนง ผล ผลอ่อนสีเขียว แก่จัดจะแห้ง มี 3 พู เมล็ด ค่อนข้างกลม

    การใช้ประโยชน์ ทั้งต้น ใช้เดี่ยว หรือ ใช้ร่วมกับยาอื่น ต้มอาบแก้ไข้หนาวสั่น

    ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 172