อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

เรื่องน่ารู้ : ขาวปั้น

เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นเป็นเหง้า ใบเดี่ยวเรียงแผ่รอบโคนต้น รูปพาย ขอบใบจักหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบสั้น ดอกสีขาวออกเป็นช่อกระจุกแน่น เกือบกลม มีขนปกคลุม มีใบประดับรูปขอบขนานที่โคนช่อดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปกรวย พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 05.15 น.


   เป็นไม้ล้มลุก สูง 30-60 ซม. มีลำต้นเป็นเหง้า ใบเดี่ยวเรียงแผ่รอบโคนต้น รูปพาย กว้าง 4-8 ซม. ยาว 6-18 ซม.โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบจักหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย
ก้านใบสั้น ดอกสีขาวออกเป็นช่อกระจุกแน่น เกือบกลมขนาด 4-6 ซม. ก้านช่อดอกยาว 8-20 ซม. มีขนปกคลุม  มีใบประดับรูปขอบขนานที่โคนช่อดอก กลีบรองดอกเป็นขนแข็ง
กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปกรวย เกสรผู้ 4 อัน เกสรเมียยาวพ้นหลอดดอกปลายเป็นปุ่มสีขาว ผลแห้งเมล็ดแก่ติดแน่นกับใบประกอบ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 170