อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

เรื่องน่ารู้ : นางแลว

เป็นไม้ต้นสูง4-10 เมตร กิ่งก้านและช่อดอกเปราะอ่อน มีขนสีน้ำตาลทั่วไป ใบเดี่ยวรูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบและเส้นใบจักรและหยักเป็นคลื่น ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายยอด กลีบดอกรูประฆัง ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.15 น.


เป็นไม้ต้นสูง4-10 เมตร กิ่งก้านและช่อดอกเปราะอ่อน มีขนสีน้ำตาลทั่วไป ใบเดี่ยวรูปไข่ ขนาดกว้าง 7.5-12 ซม. ยาว 20-35 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบและเส้นใบจักรและหยักเป็นคลื่น เส้นใบขนานชัดเจน ก้านใบยาว 2.5-5 ซม. ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายยอด แกนช่อดอกยาว 20-35 ซม. กลีบรองดอกรูปไข่เกือบกลม ยาว 3-4 ซม. กลีบดอกรูประฆัง ยาว 0.6-0.8 ซม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 128