อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

เรื่องน่ารู้ : ผีเผา

สรรพคุณ  มีทั้งคุณและโทษ ชื่อเรียกอื่น ๆ  มะเกลือ  มักเกลือ ผิวเปลือกมีรอยแตกสะเก็ดเล็ก ๆ สีดำ กิ่งก้านอ่อนมีขนปกคลุมนุ่มขึ้นประปราย    ดอก ออกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบ ดอกตัวผู้ออกเป็นช่อสั้น ๆ ดอกตัวเมียเป็นดอกเดี่ยว กลีบดอกสีเหลือง พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.15 น.

สรรพคุณ  มีทั้งคุณและโทษ
        
ชื่อเรียกอื่น ๆ  มะเกลือ  มักเกลือ ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 30 ม. ผิวเปลือกมีรอยแตกสะเก็ดเล็ก ๆ สีดำ กิ่งก้านอ่อนมีขนปกคลุมนุ่มขึ้นประปราย  ใบ มีขนาดเล็ก รูปไข่หรือรูปรี ปลายสอบเข้าหากัน ส่วนโคนใบกลม ผิวเนื้อใบบาง เลี้ยง ใต้ท้องใบเห็นเส้นกลางใบชัด  ดอก ออกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบ แยกเพศอยู่คนละต้น ดอกตัวผู้ออกเป็นช่อสั้น ๆ ดอกตัวเมียเป็นดอกเดี่ยว กลีบดอกสีเหลือง  ผล สุก สีดำ มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบติดอยู่ที่ขั้วผล
        
การใช้ประโยชน์ ลำต้น เป็นยาแก้ซางตานขโมย แก้กระษัย ถ่ายพยาธิไส้เดือน
        
ข้อควรระวัง ห้ามใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ห้ามใช้กับสตรีมีครรภ์ หรือหลังคลอดใหม่ ควรระวังอย่าใช้ในปริมาณเกินขนาด  คนที่แพ้อาจท้องเดินหรือตามัว ถ้ารุนแรงอาจตาบอด
        
ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 109