อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ครม.อนุมัติโยกย้ายขรก.ระดับสูง

ครม.อนุมัติโยกย้าย ขรก.ระดับสูง "วีระพงษ์" ปลัดวิทยาศาสตร์คนใหม่ "น.พ.ณรงค์" ปลัดสาธารณสุขใหม่ ก.คลัง โยกย้ายข้าราชการระดับ 10 หลายตำแหน่ง “เบญจา”นั่งอธิบดีกรมศุลกากร อังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 07.58 น.

วันนี้ ( 28 ส.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ( ครม.) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.ได้มีมติแต่งตั้ง นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งรองปลัด (บริหารระดับสูง) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำรงตำหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติแต่งตั้ง นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ดำรงตำแหน่งปลัดดระทรวงสาธารณสุข มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555

น.ส.ศันสนีย์ นาคพงษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 6  ตำแหน่ง คือ 1.นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง 2.นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 3.นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร 4.นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต 5.นายมนัส แจ่มเวหา รองปลัดกระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง และ 6.น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555

นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งนายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) แทนนายสิงหะ นิกรพันธุ์ ที่หมดวาระในวันที่ 30 ก.ย.นี้

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ว่าที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ กล่าวถึงงานด้านสาธารณสุขที่จะดำเนินการสานต่อ ว่ามี 2 ส่วน คือ ด้านการส่งเสริมป้องกันในเชิงนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคงต้องบูรณาการงานทุกกรมให้ชัดเจนด้วยการประสานงาน จัดการ ไมใช่ให้แต่ละกรมต่างทำงาน เพราะอาจทำให้เกิดความซ้ำซ้อนได้โดยมีเป้าหมายในทุกกลุ่มอายุ ส่วนงานด้านการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะ 30 บาทรักษาทุกโรคที่ประชาชนต้องร่วมจ่ายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นั้นนพ.ณรงค์ กล่าวว่า คงต้องเน้นเรื่องประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการแก่พี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น

เมื่อถามว่าปัญหาความขัดแย้งของแพทย์กลุ่มต่าง ๆ ในกระทรวงจะดำเนินการอย่างไร  นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ภายในกระทรวงสารณสุขต้องเป็นเอกภาพในการทำงานร่วมกันโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ไม่ว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลขนาดเล็กต้องเป็นเหมือนบริษัทจำกัดไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถทำให้ระบบบริการมีประสิทธิภาพได้คนที่เป็นพี่เป็นน้องกันไม่ว่าวิชาชีพใดคงต้องพูดคุยกันแบบเปิดอก

พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า เห็นชื่อปลัดกระทรวงคนใหม่ก็นอนตายตาหลับมองเห็นอนาคตของกระทรวงสาธารณสุข เพราะ นพ.ณรงค์เป็นคนตรง  กล้าหาญ มีความสามารถสูง ไม่ได้เอนเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขจะดีขึ้น.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0