อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : ขันทองพยาบาท

ชื่อเรียกอื่น ๆ มะดูก หมากดูก กระดูก ยายปลวก ขนุนดง ขอบนางนั่ง ขัณฑสกร ช้องรำพัน สลอดนํ้า ขันทอง ข้าวตาก ขุนทอง ฮ่อสะพายควาย ประโยชน์ เนื้อไม้ ใช้รักษาแก้พิษในกระดูก ประดง รักษากลาก-เกลื้อน มะเร็ง คุทราด พุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 05.15 น.


ชื่อเรียกอื่น ๆ มะดูก หมากดูก กระดูก ยายปลวก ขนุนดง ขอบนางนั่ง ขัณฑสกร ช้องรำพัน สลอดนํ้า ขันทอง ข้าวตาก ขุนทอง โจ่ง
ดูกไทร ดูกไม้ เหมือดโลด ดูกหิน ดูกไหล ทุเรียนป่า ไฟ ป่าช้าหมอง ยางปลอก ฮ่อสะพายควาย

ต้น ไม้ยืนต้น 4-15 ม. ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 9-14 ซม. ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ แยกเพศ อยู่คนละต้น กลีบดอกสีนวล ผล แห้ง แตกได้ รูปกลม

การใช้ประโยชน์ เนื้อไม้ ใช้รักษาแก้พิษในกระดูก ประดง รักษากลาก-เกลื้อน มะเร็ง คุทราด ลมเป็นพิษ ฆ่าพยาธิ โรคผิวหนังทุกชนิด กามโรค แก้ไข้

ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%

บอกต่อ : 128