อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องน่ารู้ : สนุ่น

ชื่อเรียกอื่น ๆ   คล้าย  ไคร้นุ่น  ไคร้บก  ตะไคร้บก  ไคร้ใหญ่  งาลู  ดาลู  มาดาลู้  ตุหนุ่น  สนุ่นน้ำ ขอบใบหยักซี่ฟัน ก้านใบสีแดง ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ ประโยชน์ เปลือก แก้ไข้ บำรุงหัวใจ ต้มน้ำอาบ แก้หวัดคัดจมูก จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 05.15 น.


ชื่อเรียกอื่น ๆ   คล้าย  ไคร้นุ่น  ไคร้บก  ตะไคร้บก  ไคร้ใหญ่  งาลู  ดาลู  มาดาลู้  ตุหนุ่น  สนุ่นน้ำ   ต้นไม้ยืนต้น 5-10 ม. #ใบ เดี่ยว เรียงสลับรูปใบหอก กว้าง 2-3 ซม. ยาว 5-10 ซม. ท้องใบสีขาว ขอบใบหยักซี่ฟัน ก้านใบสีแดง #ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ แยกเพศ อยู่คนละต้น ไม่มีกลีบดอก #ผล แห้ง แตกได้

การใช้ประโยชน์ เปลือก แก้ไข้ บำรุงหัวใจ ต้มน้ำอาบ แก้หวัดคัดจมูก

ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 147