อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

เรื่องน่ารู้ : ซ้อ

ชื่อเรียกอื่น ๆ เฝิง กำม่าทุ แก้มอ้น แต้งขาว ท้องแมว เป้านก ม้าเหล็ก ร่มม้า สันปลาช่อน  ขอบใบเรียบหรือหยักตื้น แผ่นใบมีขนรูปดาวทั้งสองด้าน  ดอก แบบช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ผล กลมหรือรูปไข่กลับ สีเขียวอมเหลือง ประโยชน์ ราก และลำต้น ตำทาแก้คัน อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 05.15 น.

ชื่อเรียกอื่น ๆ เฝิง กำม่าทุ แก้มอ้น แต้งขาว ท้องแมว เป้านก ม้าเหล็ก ร่มม้า สันปลาช่อน ไม้ต้น สูง 5-10 เมตร ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่กว้างหรือรูปหัวใจ กว้าง 11-15 ซม. ยาว 12-16 ซม. ขอบใบเรียบหรือหยักตื้น แผ่นใบมีขนรูปดาวทั้งสองด้าน  ดอก แบบช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ยาว 7-10 ซม. กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยก กลีบดอกโคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปปากเปิด เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดกับหลอดกลีบดอก รังไข่เกลี้ยง ผล กลมหรือรูปไข่กลับ สีเขียวอมเหลือง ผิวเกลี้ยง เป็นมันเล็กน้อย

การใช้ประโยชน์ ราก และลำต้น ตำทาแก้คัน เปลือกต้นด้านใน ขูดเป็นผงรักษา น้ำกัดเท้า

ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 145