อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

เรื่องน่ารู้ : ผักบุ้งส้ม

เป็นพืชล้มลุกอายุปีเดียว ลำต้นกลวงและอวบน้ำ ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ดอกช่อเกิดที่ปลายยอด ดอกย่อยมีขนาดเล็กสีขาว กลีบดอกมี 5 กลีบ ประโยชน์ ใช้รากต้มน้ำดื่มรักษานิ่ว พุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 05.15 น.


เป็นพืชล้มลุกอายุปีเดียว สูง 0.5-0.7  เมตร ลำต้นกลวงและอวบน้ำ ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปหัวใจ ขนาด 3.5-4 x 3.5-5 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ดอกช่อเกิดที่ปลายยอด ดอกย่อยมีขนาดเล็กสีขาว กลีบดอกมี 5 กลีบ ออกดอกเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พบทั่วไปบนที่สูง ตามที่โล่งชายป่า หรือพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งพื้นที่ค่อนข้างโปร่งและชื้น ขยายพันธุ์โดยเมล็ดหรือปักชำต้น

การใช้ประโยชน์ ใช้รากต้มน้ำดื่มรักษานิ่ว

ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 155