อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : มะเดื่อหอม

ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปไข่กลับ กว้าง 3.5-10 ซม. ยาว 12-20 ซม. ขอบใบจัก มักเว้าเป็นพู 3-5 พู มีขนยาวแข็งหรือขนหยาบทั้งสองด้าน อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 05.15 น.


ชื่อเรียกอื่น ๆ เดื่อขน เดื่อหอมเล็ก เดื่อหอมใหญ่ นมหมา นอดน้ำ นอดหอม มะเดื่อเตี้ย มะเดื่อขน เยื่อทง หาด ไม้พุ่ม สูง 1-4 ม. มียางขาว กิ่งมีขนยาวแข็ง ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปไข่กลับ กว้าง 3.5-10 ซม. ยาว 12-20 ซม. ขอบใบจัก มักเว้าเป็นพู 3-5 พู มีขนยาวแข็งหรือขนหยาบทั้งสองด้าน ผล แบบมะเดื่อ ออกที่ซอกใบเป็นคู่ รูปไข่ ถึงค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1.3 ซม. ไม่มีก้าน เมื่อสุกมีสีส้มถึงแดง การใช้ประโยชน์ ราก ต้มดื่มบำรุงกำลัง แก้อัมพฤกษ์ ฝนทาแก้พิษผึ้งต่อย ใบ ต้มเป็น ยาบำรุงกำลังทั้งต้น ต้มกินขับลม

ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 73