อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : ไก่หลง

ดอก สีเหลืองอมเขียว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง หรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ก้านช่อดอก สั้น กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 6-10 มม. ผิวด้านนอกมีขนห่าง ๆ ปลายแยกเป็น 4 กลีบ รูปไข่ปลายมน ไม่มีกลีบดอก ศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 05.15 น.


ไก่หลง เป็นไม้พุ่ม สูงถึง 4 เมตร กิ่งอ่อนมีขน ใบ เดี่ยว ออกเป็นคู่ สลับตั้งฉากกัน หรือเป็นวงรอบข้อ 3 ใบ รูปไข่ หรือรูปรีแกม รูปไข่ กว้าง 1.8-4.5 ซม. ยาว 3-6.5 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบมน ผิวใบเกลี้ยง ดอก สีเหลืองอมเขียว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง หรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ก้านช่อดอก สั้น กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 6-10 มม. ผิวด้านนอกมีขนห่าง ๆ ปลายแยกเป็น 4 กลีบ รูปไข่ปลายมน ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้ 8 อัน 4 อันติดอยู่ใกล้ปากหลอด อีก 4 อันติดอยู่กึ่งกลางหลอด รังไข่รูป ป้อมรี ยอดเกสรเมีย เป็นปุ่มกลม มีขน ผล รูปรีป้อมฉ่ำน้ำ กว้าง 5 มม. ยาว 8 มม. ผลสุกสีแดง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 128