อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

เรื่องน่ารู้ : มหากำลัง

ใบรูปรีแกมขอบขนาน ผิวใบเกือบเกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน ขนาดประมาณ 70 x 24 ซม. ช่อดอกอาจเกิดกลางกลุ่มใบหรือหรือเกิดจากเหง้า พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 05.15 น.


มหากำลัง หัวรูปไข่ ขนาด 10-12 x 5-8 ซม. เหง้าสั้นมาก ภายในสีน้ำตาลอ่อน ส่วนเหนือดินสูง 1.5-1.8 ม. ใบรูปรีแกมขอบขนาน ผิวใบเกือบเกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน ขนาดประมาณ 70 x 24 ซม. ช่อดอกอาจเกิดกลางกลุ่มใบหรือหรือเกิดจากเหง้า ช่อกลางลำต้นมีก้านยาวประมาณ 20 ซม. ช่อยาวประมาณ 15 ซม. ช่อด้านข้างมีก้านยาว 12-20 ซม. ผิวมีขน ส่วนช่อยาว 13-15 ซม. ใบประดับ รูปไข่กลับแกมขอบขนาน ปลายมน สีขาวมีริ้วสีเขียวอ่อน ผิวมีขนทั้ง 2 ด้าน ใบประดับส่วนยอด สีชมพู ส่วนปลายสีเข้มกว่าจนเกือบแดง กลีบดอกและสเตมิโนดสีขาว สเตมิโนด รูปไข่กลับ มีต่อมขน กลีบปากรูปไข่กลับ สีเหลืองอ่อน มีแถบสีเหลืองสดตามแนวเส้นกลางแผ่น อับเรณูมีเดือยเป็นแผ่นสามเหลี่ยมปลายแหลม ชี้ลง ยาวประมาณ 2.5-3.0 มม. รังไข่ ยาวประมาณ 4 มม. มีขนคลุมแน่น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 225