อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

เรื่องน่ารู้ : รง

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปใบหอก หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม เป็นติ่ง โคนสอบ ขอบเรียบ ดอก สีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม ดอกเพศผู้ออกเป็นกระจุกเล็ก ๆ ตามง่ามใบ พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 05.15 น.


รง เป็นต้นไม้ ไม่ผลัดใบ สูง 7-15 เมตร เปลือกเรียบสีเทา ตกชันสีเหลือง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปใบหอก หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม เป็นติ่ง โคนสอบ ขอบเรียบ ดอก สีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม ดอกเพศผู้ออกเป็นกระจุกเล็ก ๆ ตามง่ามใบ หรือตามกิ่ง ดอกเพศเมียใหญ่กว่าดอกเพศผู้เล็กน้อย ออกตามข้อกิ่ง ผล ค่อนข้างกลม แข็ง มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบเจริญขึ้นรองรับผล.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 132