อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

เรื่องน่ารู้ : น้ำใจใคร่

ไม้พุ่มรอเลื้อย สูงได้ถึง 5 เมตร กิ่งมักมีหนามแข็งเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไป ใบเดี่ยว รูปขอบขนานแกมหอก กว้าง 2-3 ซม. ยาว 5-7 ซม. อังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 05.15 น.

ชื่อเรียกอื่น ๆ กระเดาะ กระทอก ชักกระทอก กระทอกม้า นางจุม นางชม ผักรุด ไม้พุ่มรอเลื้อย สูงได้ถึง 5 ม. กิ่งมักมีหนามแข็งเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไป ใบเดี่ยว รูปขอบขนานแกมหอก กว้าง 2-3 ซม. ยาว 5-7 ซม. ดอก สีขาว ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ดอกย่อยขนาด 1.5-2 ซม. กลีบดอก 3-6 กลีบ เกสรผู้ 5 อัน เป็นหมัน 2 อัน ผล สด รูปไข่หรือกลมเกลี้ยง มีลักษณะคล้ายเป็นวงที่ส่วนบน ขนาด 1-1.5 ซม.

การใช้ประโยชน์ ลำต้น ต้มน้ำดื่ม แก้โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะอักเสบ

ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 199