อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

เรื่องน่ารู้ : มะละกอฝรั่ง

เป็นพืชใบเดี่ยว เรียงแบบบันไดเวียน สูงได้ถึง 6 เมตร  ไม่มีขน ขอบใบเว้าลึกเป็นแฉกแบบนิ้วมือ 9-11 พุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 05.15 น.


เป็นพืชใบเดี่ยว เรียงแบบบันไดเวียน สูงได้ถึง 6 เมตร  ไม่มีขน ขอบใบเว้าลึกเป็นแฉกแบบนิ้วมือ 9-11 แฉก แต่ละแฉกกว้าง 12-25 มม. ยาว 10-15 ซม. ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ หรือหยักแบบขนนก ด้านล่างสีขาวนวล ก้านใบยาว 7.5-15 ซม. โคนก้านใบมีหูใบซึ่งแตกแขนงเป็นเส้น ๆ ดอกแดงออกเป็นช่อที่ยอด ก้านช่อยาว 6-10 ซม. ดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้ มีกลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ปลายมน กลีบดอก 5 กลีบ รูปช้อน เกลี้ยง ยาว 4-5 มม. ไม่ติดกัน เกสรผู้ 8 อัน ดอกเพศเมีย กลีบรองกลีบดอก และกลีบดอก มีลักษณะเหมือนดอกเพศผู้ รังไข่เกลี้ยง ภายในแบ่งเป็น 3 ช่อง มีไข่อ่อนช่องละ 1 หน่วย ผลรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 3 ซม. ยาง สด ทาห้ามเลือด แผลไฟไหม้ แก้ปวดฟัน ใบ เป็นยาถ่ายอย่างแรง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 204