อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อังกาบ

ชื่อเรียกอื่น ๆ ก้านชั่ง ลืมเฒ่าใหญ่ อังกาบกานพลู อังกาบเมือง ทองระอา คันชั่ง ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร พุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 05.15 น.


ชื่อเรียกอื่น ๆ ก้านชั่ง ลืมเฒ่าใหญ่ อังกาบกานพลู อังกาบเมือง ทองระอา คันชั่ง ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร กิ่งก้านและใบมีขนสีเหลืองอ่อน ใบออกตรงข้ามเป็นคู่ ๆ ใบรูปไข่แกมรีมีขนทั้งสองด้าน โดยเฉพาะตามเส้นใบ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 0.3-1.3 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ ค่อนข้างแน่นที่ปลายยอด สีฟ้าอมม่วงหรือแกมชมพู ขอบใบเว้าปลายเป็นหนามแหลมยาว ดอกส่วนโคนเชื่อมเป็นหลอด ส่วนปลายแยกเป็น 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน ด้านนอกมีขน เกสรผู้ 4 อัน สั้น 2 ยาว 2 ผล เป็นฝักรูปยาวรี ปลายและโคนแหลม ส่วนปลายกว้างกว่าส่วนโคน เมล็ดมี 4 เมล็ดการใช้ประโยชน์ ชนิดดอกสีฟ้าอมม่วงใช้ราก ปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ และฟอกโลหิตประจำเดือน แก้ประจำเดือนคั่งค้างเป็นลิ่มเป็นก้อน และเจ็บปวดเมื่อยบั้นเอวที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 53