อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

เรื่องน่ารู้ : นกแก้วปากหงาย

กล้วยไม้ดิน สูง 25-40 ซม. โคนต้นเป็นลำลูกกล้วย รูปไข่ สูง 6-10 ซม. ใบ แผ่ รูปรี กว้าง 4-7 ซม. พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 05.15 น.


กล้วยไม้ดิน สูง 25-40 ซม. โคนต้นเป็นลำลูกกล้วย รูปไข่ สูง 6-10 ซม. ใบ แผ่ รูปรี กว้าง 4-7 ซม. ยาว 20-25 ซม. ดอก ออกเป็นช่อจากโคนกอ ยาว 5-7 ซม. ดอกย่อยมีน้อยดอก สีขาวครีม ปลายกลีบมีประสีนํ้าตาลแดง กลีบปากสีเหลืองเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 2 ซม. พบทั่วประเทศตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 500-1,500 เมตรออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 116