อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

เรื่องน่ารู้ : ดอกคำใต้

ม้พุ่มโปร่ง สูง 2-4 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับกัน แกนใบรวมยาว 5-10 ซม. จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 05.15 น.


ชื่อเรียกอื่น ๆ กระถินเทศ กระถินหอม บุหงาอินโดนีเซีย คำใต้ มอนคำไม้พุ่มโปร่ง สูง 2-4 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับกัน แกนใบรวมยาว 5-10 ซม. ที่โคนมีหูใบเป็นหนามแหลมแข็ง 1 คู่ ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อกลมแน่น ขนาด 1-2 ซม. แต่ละช่อประกอบด้วยดอกเล็ก ๆ จำนวนมาก กลีบดอก 5 กลีบ โคนติดกันเป็นหลอด เกสรผู้มีจำนวนมาก ผล เป็นฝักโค้งและคอดเล็กน้อย ผิวเรียบ ฝักแก่รัดตัวไม่แตก มีเมล็ดประมาณ 15 เมล็ด

การใช้ประโยชน์ ดอกมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว น้ำมันหอมระเหยจากดอก ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำหอมที่มีราคาแพง น้ำมันที่เจือจางมาก ๆ ใช้แต่งกลิ่นอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวานและลูกกวาด

ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 102