อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

เรื่องน่ารู้ : ดอกดึง

ลักษณะเป็นหัวหรือเป็นเหง้าขนาดเล็กฝังอยู่ใต้ดิน ใบเดี่ยว รูปยาวรี ก้านใบมีลักษณะเป็นกาบหุ้มลำต้น ปลายใบแหลม อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 05.15 น.


ชื่อเรียกอื่น ๆ  ก้ามปู คมขวาน บ้องขวาน หัวขวาน ดาว ดึงส์ ว่านก้ามปู มะขาโก้ง พันมหาไม้เถาเลื้อย ลำต้นอ่อน ลักษณะเป็นหัวหรือเป็นเหง้าขนาดเล็กฝังอยู่ใต้ดิน ใบเดี่ยว รูปยาวรี ก้านใบมีลักษณะเป็นกาบหุ้มลำต้น ปลายใบแหลม บิดม้วนเป็นมือเกาะ ขอบใบเรียบ ดอก ใหญ่สีแดงหรือแดงแกมเหลืองออกเดี่ยว ๆ ตามกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ แยกกัน มักบิดเป็นเกลียว ปลายกลีบสีแดงเข้ม โคนกลีบสีเหลือง ขอบหยักเป็นลอนปลายแหลม ชูตั้งขึ้นทั้ง 5 กลีบ เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีสีเข้มจัด ผล รูปกระสวย ผิวมัน มักมีสันตื้น ๆ ขนาดกว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 6-8 ซม.

การใช้ประโยชน์ เหง้ามีสารอัลคาลอยด์รักษาโรคปวดข้อ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 94