อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

กรมการข้าวเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว รองรับฤดูฝนให้ชาวนาทั่วประเทศ

มีข่าวดีมาบอกจ้า!!!!! “พี่น้องชาวนาที่รัก” จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.03 น.


เนื่องด้วยช่วงเวลานี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว กรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีใน 6 กลุ่มพันธุ์ มากกว่า 20 สายพันธุ์ ไว้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาในทุกพื้นที่ เพื่อนำไปเพาะปลูกในฤดูนาปี 2564 ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิต และไม่ถูกหลอกโดยพ่อค้าที่จ้องเอาเปรียบพี่น้องเกษตรชาวนา ดังนั้นกรมการข้าวเห็นความสำคัญตรงนี้จึงได้จัดเตรียมพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ให้ โดยพี่น้องชาวนาสามารถหาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ
 


โดย นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ขณะนี้กรมการข้าวมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนา ปริมาณ 13,501.172  ตัน (ข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าวคงคลัง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564) แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มพันธุ์ ดังนี้
 
1. กลุ่มข้าวขาวพื้นนุ่ม ชนิดไม่ไวต่อช่วงแสง ได้แก่ พันธุ์กข79
 
2. กลุ่มข้าวขาวพื้นแข็ง ชนิดไม่ไวต่อช่วงแสง ได้แก่ พันธุ์กข29 พันธุ์กข31 พันธุ์กข41 พันธุ์กข49 พันธุ์กข61 พันธุ์ชัยนาท 1 และ พันธุ์พิษณุโลก 2  และชนิดไวต่อช่วงแสง ได้แก่ พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง และพันธุ์เล็บนกปัตตานี
 
3. กลุ่มข้าวหอมไทย ชนิดไม่ไวต่อช่วงแสง ได้แก่ พันธุ์ปทุมธานี 1 หรือที่รู้จักกันในนามข้าวหอมปทุม
 
4. กลุ่มข้าวหอมมะลิ ชนิดไวต่อช่วงแสง ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข15
 
5. กลุ่มข้าวเหนียว ชนิดไวต่อช่วงแสง ได้แก่ พันธุ์กข6 และชนิดไม่ไวต่อช่วงแสง ได้แก่ พันธุ์สันป่าตอง1 และ พันธุ์กข22
 
6. กลุ่มข้าวสี ได้แก่ พันธุ์สังข์หยดพัทลุง 
 


ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 29 แห่ง ทั่วประเทศ ดังนี้
 
1. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก            โทร. 0 5531 3118               
2. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา         โทร. 0 4492 0240 – 1
3. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง                 โทร. 0 5482 9791            
4. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท                โทร. 0 5643 1371
5. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี                  โทร. 0 3649 9224            
6. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง                  โทร. 0 7484 0103
7. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่              โทร. 0 5311 4062            
8. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา                  โทร. 0 5441 1004
9. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร         โทร. 0 5571 0014               
10. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี       โทร. 0 4531 259211. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด              โทร. 0 4356 9114               
12. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี             โทร. 0 4223 7089
13. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินุ์              โทร. 0 4387 3161 – 3        
14. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่                   โทร. 0 5465 4661
15. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์          โทร. 0 5680 2645               
16. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์               โทร. 0 4455 1092
17. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น            โทร. 0 4339 3664            
18. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร             โทร. 0 4272 8516 ,17 ,19
19. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี                 โทร. 0 3820 9202               
20. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี                โทร. 0 3291 9939
21. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย              โทร. 0 5561 5655            
22. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี       โทร. 0 7725 9429
23. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี              โทร. 0 7333 0890               
24. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ           โทร. 0 5482 6553
25. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ              โทร. 0 4249 0542            
26. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก          โทร. 0 3734 9478
27. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์               โทร. 0 4463 4955            
28. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ       โทร. 0 4552 5677
29. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร                โทร. 0 5661 1862
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 60