อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

กรมการข้าวประกาศปรับลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน 2563

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2564  เห็นชอบปรับลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน 2563 อังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.55 น.


วันที่ 7 มิถุนายน 2564  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2564  เห็นชอบปรับลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน 2563 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีโอกาสใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูกและช่วยสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิต รายละเอียดดังนี้* การจำหน่ายนี้เป็นการจำหน่ายแบบไม่มีส่วนลดและไม่รวมค่าขนส่ง
เกษตรกรท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท           โทร. 0 5643 1371
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา             โทร. 0 5441 1004
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่                โทร. 0 5465 4661
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี              โทร. 0 3820 9202
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี             โทร. 0 3291 9939
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี     โทร. 0 7725 9429

อัพเดทปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มีจำหน่าย ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 61