อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
'แผลในผู้ป่วยเบาหวาน ป้องกันได้อย่างไร'
จันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 03.15 น.

'แผลในผู้ป่วยเบาหวาน ป้องกันได้อย่างไร'

แผลในผู้เป็นเบาหวานมักจะมีการติดเชื้อร่วมด้วย มีการอักเสบลุกลามมากขึ้น อาจมีเนื้อตาย การรักษายิ่งยากขึ้น เชื้อแบคทีเรีย อาจลุกลามเข้ากระแสเลือดไปทำให้อวัยวะ อื่น ๆ ทรุดตามไปด้วย

'ความรู้เรื่องยีน และโครโมโซม' ตอนที่ 3
อาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 05.30 น.

'ความรู้เรื่องยีน และโครโมโซม' ตอนที่ 3

มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีการตรวจที่ครอบคลุมกับพาหะของโรค ที่ไม่มีการแสดงออกของอาการเพิ่มขึ้น และอาจก่อให้เกิดความทุพพลภาพในทารกได้

ความรู้เรื่องยีนและโครโมโซม ตอนที่ 1
อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 03.30 น.

ความรู้เรื่องยีนและโครโมโซม ตอนที่ 1

‘ความรู้เรื่องยีน (Gene) และโครโมโซม (Chromosome)’ ตอนที่ 1 การตรวจโครโมโซมเพื่อปลอดกลุ่มโรคที่เกิดจากความพิการจากพันธุกรรมผิดปกติ 13 กลุ่มโรค’

อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 03.09 น.

"มะเร็งเม็ดเลือดขาว เรื้อรังรักษาได้ด้วยยารับประทาน"

มะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคีเมีย (Leukemia) เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic stem cell) ในไขกระดูก

'เบาหวานกับสุขภาพช่องปาก'
อาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 02.15 น.

'เบาหวานกับสุขภาพช่องปาก'

การเป็นเบาหวานส่งผลทำให้ติดเชื้อง่าย แผลหายช้า จึงอาจส่งผลต่อการรักษาทางทันตกรรมบางประเภท โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรม เช่น การถอนฟัน การผ่าตัดเหงือกและกระดูก การฝังรากฟันเทียม การรักษาคลองรากฟัน เป็นต้น

อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 04.15 น.

"คลินิกนวัตกรรมระงับปวด" (Pain Management Clinic)

โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท ทำให้เกิดอาการปวดหลังร้าวลงขา นับวันจะพบมากขึ้นและจัดเป็นโรคที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก

อาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 02.16 น.

"โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ โรคร้ายที่พบได้ทุกเพศทุกวัย"

โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ (Aplastic anemia) เป็นโรคที่ไขกระดูกไม่สามารถสร้างเซลล์เม็ดเลือดได้ ทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาโลหิตจาง