อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564
อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

"อยู่กับโควิด–19 อย่างไร จึงมีสุขภาพจิตดีและไม่เป็นโรค"

ปัญหาบางปัญหาเราสามารถแก้ไขด้วยตัวเราเองได้ แต่บางปัญหา เช่น โควิด– 19 อยู่นอกเหนืออำนาจของเราที่จะแก้ไขได้ ก็ต้องอาศัยผู้รู้ ผู้มีอำนาจชี้แนะ แล้วสรุปเป็นข้อเสนอแนะให้ประชาชนปฏิบัติตาม ส่วนเราต้องขยันและพากเพียร ในด้านติดตามข่าวสารที่เชื่อถือได้แล้วนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเรา

อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

"การผ่าตัดต้อเนื้อ"

ต้อเนื้อเป็นโรคของผิวหน้าลูกตาที่พบบ่อย โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตรซึ่งมีแสงแดดจัด สาเหตุหรือกระบวนการเกิดโรคต้อเนื้อนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องและนับเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสุด

ผลกระทบจากโควิด–19 ต่อสุขภาพจิตคนไทย
อาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

ผลกระทบจากโควิด–19 ต่อสุขภาพจิตคนไทย

โรคโควิด–19 เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกหนทุกแห่ง และเกิดได้กับทุกคนในโลกใบนี้ และพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตจากโควิด–19 (Covid–19) มีจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและยารักษาที่แน่นอน

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

"โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กและวัยรุ่น"

คนส่วนใหญ่อาจไม่ค่อยคุ้นเคยกับโรคเบาหวานในเด็ก จนอาจสงสัยว่าเด็กและวัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 20 ปี) เป็นเบาหวานได้ด้วยหรือ? ผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และไม่ได้เพิ่มขึ้นเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น ในเด็กและวัยรุ่นเอง ก็พบอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

ข้อคิดข้อฝากใหม่ ๆ ใน
อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.

ข้อคิดข้อฝากใหม่ ๆ ใน "วันงดสูบบุหรี่โลก–31 พฤษภาคม 2563"

ภาคีองค์กรรณรงค์เพื่อลด/งดการสูบบุหรี่ทำงานของเขาอย่างเข้มแข็งและได้ผลตลอดปี เหตุผลก็เพราะว่า เขาเหล่านี้ได้รู้แจ้ง เห็นประจักษ์ในพิษภัยของการสูบบุหรี่มาโดยตลอด

อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.

"ต้อลมและต้อเนื้อ"

ต้อลม (pinguecula) มีลักษณะเป็นก้อนสีขาวเหลือง อาจเป็นแผ่นหรือนูนเล็กน้อยที่บริเวณเยื่อตาซึ่งคลุมอยู่บนตาขาวทางด้านข้างของกระจกตาหรือที่เรียกว่า “ตาดำ” ส่วนต้อเนื้อ (pterygium) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก (pteryx/pterygos ซึ่งแปลว่า ปีก)