อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 18 มิถุนายน 2560
อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 01.00 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 18 มิถุนายน 2560

พระวิเทศรัตนาภรณ์ (รูปที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ ฯ และ พระมหาอุดม ปภงฺกโร(รูปแรกจากซ้าย) เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม ถ่ายภาพกับเพื่อนพระเป็นที่ระลึก พร้อม สุชาติ สุขสำราญ(นั่ง) ซึ่งไปร่วมในงานประชุมสมัยสามัญสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประจำปี ครั้งที่ 41 ที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า มลรัฐฟลอริดา ช่วงวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2560 พร้อมจัดงานสมโภช ครบ 35 ปี วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 11 มิถุนายน 2560
อาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 01.00 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 11 มิถุนายน 2560

ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2560 มีการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 41 ที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา และจัดงานสมโภช ครบ 35 ปี วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า ไปด้วยคราวเดียวกัน พระสงฆ์และฆราวาส ถ่ายภาพด้วยกันเป็นที่ระลึก

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 4 มิถุนายน 2560
อาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 01.00 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 4 มิถุนายน 2560

วัดธรรมประทีป,ดี.ซี.,มลรัฐแมริแลนด์ ทำบุญวันวิสาขบุชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2560 พระสงฆ์ และ พุทธศาสนิกชน ขณะตั้งจิตสวดมนต์บูชาพระพุทธรูป ก่อนพิธีเวียนเทียน ในการทำบุญครั้งนี้พระครูปลัดใบฎีกาศักดา จิตตฺหฎฺโฐ รองเจ้าอาวาสวัดธรรมประทีป ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 28 พฤษภาคม 2560
อาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 00.50 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 28 พฤษภาคม 2560

วัดป่าสันติธรรม,เมืองแคร์รอลตัน,มลรัฐเวอร์จิเนีย จะมีพิธีทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2017 ขณะนี้ลูกนิมิตได้จัดตั้งเรียงรายที่ลานวัดเพื่อให้พุทธมามกะเดินทางไปปิดทอง และทำบุญได้แล้ว ผู้มีจิตศรัทธา จะร่วมทำบุญในพิธีครั้งนี้ กรุณาติดต่อทางวัดได้ที่ Tel. (757) 238-3461

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560
อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 01.00 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560

แผนกกงสุล,สถานเอกอัครรราชทูต (สอท) โดย หัวหน้ากงสุล ภัทรียา วัฒนสิน นำทีมงานไปบริการกงุลสัญจรแก่พี่น้องชาวไทย ที่วัดพุทธาวาส,เมืองฮิวส์ตัน,มลรัฐเทกซัส ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ค. 2560 ทีมงานถ่ายรูปเป็นที่ระลึกภายในพระอุโบสถจากซ้าย ชวลิต ชุปวา,พัทธนันท์ วีระคงสุวรรณ,ภัทรียา วัฒนสิน,สุจิตรา เศวตะโสภน,ปณยา เวศน์ปฐม และ ณรงค์ชัย แสงชาญชัย

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 14 พฤษภาคม 2560
อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 01.00 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 14 พฤษภาคม 2560

คณะพระสงฆ์จำนวน 309 รูปงานครบรอบ 19 ปี และพิธีสมโภชสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญ พระมุนีวิเทศ (สุขุม สุขุโม ป.)วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 7 พฤษภาคม 2560

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 00.50 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 7 พฤษภาคม 2560

ระหว่าง 22 - 23 เมษายน 2017 มีการจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี ถวายแก่ พระพรหมวชิรญาณ,กรรมการมหเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา,กทม. และประธานกรรมการอำนวยการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ และงานสงกรานต์ ประจำปี 2560 ที่วัดนวมิทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์นแฮม,มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ส่วนหนึ่งของผู้ร่วมงานถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพระสงฆ์

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 30 เมษายน 2560
อาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 00.50 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 30 เมษายน 2560

พระราชสารสุธี จากวัดตรีทศเทพ (กลาง) ถายภาพกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมบูรณ์. บุญครอง (ซ้าย) และยุทศักดิ์ แก้วพระพาน (ขวา) ในพิธีสมโภชพระพุทธปฏิมา "พระเจ้าทันใจ" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน นี้ ที่วัดพุทธดัลลัส

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 23 เมษายน 2560
อาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 00.45 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 23 เมษายน 2560

พระเทพสารสุธี –เจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส และพระสงฆ์ ขณะทำพิธีทางศาสนาในงานทำบุญวันสงกรานต์ ที่วัดพุทธดัลลัส เมืองดาลลัส ,มลรัฐเท็กซัส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 16 เมษายน 2560
อาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 00.50 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 16 เมษายน 2560

พระสงฆ์ จากวัดวาอารามต่าง ๆ รอบปริมณฑลนครดาลลัส-ฟอร์ดเวิร์ธ,มลรัฐเท็กซัส ขณะร่วมคาระศพ พระชัยเจริญ อภิวณโณ (ภักดีพันดอน)พระธรรมฑูต สายต่างประเทศรุ่นที่ 19 ซึ่งแก่มรณะภาพ เมื่อต้นเดือนเมษายน 2017