อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ส่วนหนึ่งของกรรมการและสมาชิก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคพื้นมิดแอ๊ตแลนติก ร่วมงานทำบุญสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณธิคุณ  สมเด็จปิยมหาราช (ร. 5) เนื่องในวันปิยมหาราช ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดที่วัดไทยวอชิงตัน ดี ซี เมื่อวันที่ 20 ต.ค.62

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 62 อ.ท.ป.จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี ทอดกฐินสามัคคีที่วัดป่าเชตวัน (Temple Forest Monastery) เมืองเทมเพิล,มลรัฐนิวแฮมเชียร์ มีพุทธศาสนิกชนกว่า 200 คนร่วมทำบุญ

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา วัดป่าเชตวัน เมืองเทมเพิล,มลรัฐนิวแฮมเชียร์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี มีชาวพุทธจากมลรัฐใกล้เคียงกว่า 200 คนเข้าร่วมพิธี  

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 27 ตุลาคม 2562
อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 27 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต (สอท) ประจำ ดี.ซี. จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ (ร.5)

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 20 ตุลาคม 2562
อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 20 ตุลาคม 2562

วันที่ 11 ต.ค.62 สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที                                                                                    

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 13 ตุลาคม 2562
อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 13 ตุลาคม 2562

สมาคมชาวใต้ ดี.ซี. จัดงาน “ราตรีชาวใต้” เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2019 เพื่อนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยในจังหวัดภาคใต้ในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดย อัครราชทูตพาณิชย์ นพดล  คันธมาศ เป็นตัวแทน ออท.ธานี   ทองภักดี ทำพิธีเปิดงาน  ถ่ายภาพกับส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ และ สุภาพสตรีแต่งกายชุดพื้นเมืองชาวใต้ตัวแทนของแต่ละจังหวัด 14 จังหวัด

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 6 ตุลาคม 2562
อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 6 ตุลาคม 2562

พลเรือโท ไกรศรี เกษร (ขวา),รองเสนาธิการทหารเรือ  และอดีตผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ถ่ายภาพกับพลเรือโทวุฒิพรรษ  ภูมสวัสดิ์( ซ้าย) ในวันรับตำแหน่งใหม่ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ต่อจากพลเรือโทวุฒิพรรษ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 29 กันยายน 2562
อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 29 กันยายน 2562

หลังพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ สอท. โดยมี ออท.ธานี   ทองภักดี  เป็นประธานในพิธีเมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2019 พันโท Charles D. Hodges และครอบครัว พร้อม พันจ่าอากาศโท Kenneth T. O’Brien และครอบครัว, นาย Chris Johnstone รักษาการ รองผู้ช่วย รมว.กลาโหมสหรัฐฯ,นาง Susan  Parker-Burn ผ.อ.สนง.กิจการภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป กต.สหรัฐฯ และพันเอก Wayne  Turnbull ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร JUSMAG ประเทศไทย พร้อมท่านทูต,ข้าราชการ และเจ้าหหน้ที่ สอท. ถ่ายภาพด้วยกัน  

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 22 กันยายน 2562
อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 22 กันยายน 2562

เมื่อ 11 ก.ย.62 พล.ท.ณตฐพล บุญงาม,เจ้ากรมข่าวทหาร และ ประธาน Thai  Asian- Pacific Center for Security Studies  Alumni ( Thai APCSS Alumni ),อดีตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทบ.ดี.ซี. ได้พบปะหารือกับ ผอ.สถาบัน APCSS นายพลเกษียณ พลเรือตรี Pete Gumataotao เพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ บก.ทท. และ สถาบัน APCSS และ การขยายความร่วมมืออื่นในอนาคต โดยมีแผนที่จะจัดหลักสูตร ร่วมกัน ที่ ศศย.บก.ทท.ในห้วง พฤศจิกายน  2019  

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 15 กันยายน 2562
อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 15 กันยายน 2562

เอกอัครราชทูตไทย (ออท.) คนใหม่ประจำกรุงวอชิงตัน ออท.ธานี ทองภักดี ( ภาพบนที่ 5 จากซ้าย) จัดงานพบปะสังสรรค์ชุมชนชาวไทยในปริมณฑล กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ที่สถานเอกอัครราชทูต (สอท) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2019 พร้อมแนะนำคู่สมรสณพนุช ทองภักดี ( ที่4 จากซ้าย) ภาพบนอาทิ พ.ญ ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ,พ.ญ.พิมลวรรณ ลิมปวงทิพย์,น.พ.กรีฑา อภิบุณโยภาส,ดรุณี หิรัญนิรมล,จุฑามาศ+ สมศักดิ์ อรรถเศรษฐ,ภาพล่าง อาทิครูศศิษยนันท์ รัตนภพ,ประพจน์ คุณวงศ์,น.พ.บุญยงค์+เบญจรัตน์ พฤฒิธาดา,พนมรัตน์ มุขกัง,พ.ญ.สาลีวรรณ ลิมะวรารัตน์ และครูนลชนก พิมพ์เพี้ยน