อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ออท.มนัสวี ศรีโสดาพล(ยืนกลาง) เลี้ยงอาหารเที่ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ Mr. Cliff Seagroves, รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณะผู้แทนต่างประเทศ,กระทรวงว่าการต่างประเทศสหรัฐฯ

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 27 มิถุนายน 2564
อาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 27 มิถุนายน 2564

สัมฤทธิ์ เดชเดชานุกุล ได้เข้าสู่พิธีอุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 25464 ณ โบสถ์วัดญาณรังษี เมืองสเตอร์ลิง รัฐเวอร์จิเนีย ลังอุปสมบทได้ฉายาพระสัมฤทธิ์  สติสัมปันโน  เสร็จพิธีอุปสมบทบรรดาพระสงฆ์ที่ไปร่วมทำสังฆกรรม ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับบรรดาญาติ-มิตรที่ไปร่วมในพิธีครั้งนี้

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 20 มิถุนายน 2564
อาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 20 มิถุนายน 2564

วัดป่าสันติธรรม เมืองแคร์รอลตัน,รัฐเวอร์จิเนีย พุทธศาสนิกชนร่วมกันปลูกต้นไม้ประดับศาลารวมใจ เพื่อเป็นอาจาริยบูชาวันมหามงคล 8 รอบ  พระราชมงคลรังษี ( หลวงตาชี ) เริ่มพิธีเวลา 9.00 น. ด้วยการไหว้พระสวดมนต์  ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 13 มิถุนายน 2564
อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 13 มิถุนายน 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน โดย ออท พรพงษ์ กนิษฐานนท์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 6 มิถุนายน 2564
อาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 6 มิถุนายน 2564

วัดป่าสันติธรรม เมืองแคร์รอลตัน รัฐเวอร์จิเนียจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2564 หลังเสร็จพิธีไหว้พระสวดมนต์ในวิหารและถวายเพลฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียน ส่วนหนึ่งของพุทธศาสนิก ถ่ายภาพกับ พระมหาอุดม ปภงฺกโร เจ้าอาวาส ก่อนแยกย้ายกลับบ้าน

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
อาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

สืบเนื่องมาจากเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนแห่งมรดกทางวัฒนธรรม ของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก ทางสมาคม Asian America Society of Central Virginia ( AASoCV ) จัดขบวนพาเหรดของชาวเอเชีย

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอรืแดน ได้เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีระหว่าง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กับนาย Ali Al-Ayed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจอร์แดน ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้องค์กรหรือบุคคลทั่วไป เชิญไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศในปี พุทธศักราช ๒๕๖๔

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
อาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.30 น.

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

สถานเอกอัครราชทูต (สอท) ณ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ได้เชิญนายกสมาคม,ประธานชมรม,ผู้นำชุมชนไทย และผู้สื่อข่าวไทย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษออนไลน์ "ภูมิคุ้มกันสำหรับคนไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านโควิดตามแนวทาง "แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน"