อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
เที่ยวแบบชุมชนสักครั้งในชีวิต
อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 03.30 น.

เที่ยวแบบชุมชนสักครั้งในชีวิต

การพัฒนาท้องถิ่น ลงทุนให้กับชุมชนและย่านใกล้เคียง เน้นจุดเด่นของเมืองรอง ศึกษาวิจัยให้การส่งเสริมมีรูปแบบที่ทำแล้วได้ดีตลอดรอดฝั่ง

ภาพก่อนประวัติศาสตร์
อาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 01.40 น.

ภาพก่อนประวัติศาสตร์

พบจุดมีลักษณะเป็นก้อนหินทรายขนาดใหญ่ มีภาพเขียนสีบันทึกอยู่กับหินภูเขา ภาพแสดงอาการเคลื่อนไหว ในจำนวนนี้ บนผนังเพิงหินด้านทิศตะวันออก มีภาพคนอยู่ 14 คน ชาย-หญิง-เด็ก และสุนัข 1 ตัว

อุทยานธรณี
อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 01.03 น.

อุทยานธรณี

“หิน คือสื่อธรรมชาติของโลกตั้งแต่ยังไม่มีการบันทึกเอกสาร ฟอสซิล ซากสัตว์ทำให้เห็นอดีตเมื่อ 300 ล้านปี จ.สระบุรี เคยเป็นทะเล หรือ จ.ปทุมธานี เมื่อ 6,000 ปี ก็เป็นทะเล”

บ้านแม่กำปอง
อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 03.30 น.

บ้านแม่กำปอง

บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ เป็นชุมชนการท่องเที่ยวที่เหมาะกับการเรียนรู้วิถีชาวบ้าน ทั้งแรงบันดาลใจ การพึ่งพาตนเอง ความสามัคคี การจัดการอย่างเป็นระบบ ที่เอื้อประโยชน์แก่ทุกคน เป็นชุมชนที่ไม่มีคนทะเลาะกัน

ศาลาดิน
อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 01.00 น.

ศาลาดิน

เสียงอึ่งอ่างหลังฝน ทำให้บรรยากาศริมทางเล็ก ๆ เข้าสู่ชุมชนบ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ไม่ได้อยู่กับความเงียบ แม้บางจังหวะจะมีรถผ่านสักคัน ก็ไม่ทำให้ความเป็นธรรมชาติของย่านหย่อนลงไป

เล่าเรื่องเครื่องบินไทย
อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 03.30 น.

เล่าเรื่องเครื่องบินไทย

ในฐานะคนรักกันชอบกัน ช่วยบอกต่อ ๆ กันเถอะว่า เมืองไทยมีพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้มากมาย ส่วนใหญ่เข้าฟรี หรือมีค่าใช้จ่ายน้อยนิด จงพาตัวเองและลูกหลานไปใช้บริการ ค้นคว้าหาความรู้ หรืออย่างน้อย เดินดู อ่านป้ายบรรยายสั้น ๆ ก็ได้

จันทบุรี 4.0
อาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 03.40 น.

จันทบุรี 4.0

มุมมองของนักวิจัยที่ระดมความเห็นของผู้เกี่ยวข้องเยอะแยะ เห็นคุณค่าของเมืองจันท์ 6 ด้าน ได้แก่ ปอดตะวันออก, เมืองผลไม้,ความหลากหลายทางธรรมชาติ,ความเป็นกันเอง,เรื่องราว ความเป็นมา, การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากที่อื่น

วิถีถิ่น : วิถีไทย
อาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 01.40 น.

วิถีถิ่น : วิถีไทย

การดำรงวิถีชีวิต ความเชื่อสืบเนื่องกันมาถึง 200 ปีของกลุ่มชาติพันธุ์ แม้ชั้นลูกหลานจะใช้ชีวิตสังคมภายนอก ทั้งเรียนหนังสือ หรือทำงาน แต่เมื่อกลับสู่เรือนชาน การเชื่อฟังพ่อแม่ เคารพวิญญาณบรรพบุรุษก็ยังคงเส้นคงวา