อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
เสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น.

"รหัสมอร์ส" ส่องกองทัพ เสาร์ 18 มีนาคม 2560

“สถานีรายงานภูสิงห์ Radar Site ใหม่สุดเพิ่งก่อสร้างเสร็จ จะเปิดใช้ในเดือน มิ.ย.2560 ทดแทนสถานีรายงาน อุบลฯ เพื่อยกระดับการป้องกันภัยทางอากาศในภาพรวมของประเทศ”

เสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น.

"รหัสมอร์ส" ส่องกองทัพ เสาร์ 11 มีนาคม 2560

"โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการได้แก่ โครงการวิจัยเรือดำน้ำขนาดเล็ก และโครงการวิจัยเรือปฏิบัติการผิวน้ำไร้คนขับจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบติดตามเป้าหมาย สำหรับภารกิจต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และยานเกราะล้อยางสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของนาวิกโยธิน"

เสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น.

"รหัสมอร์ส" ส่องกองทัพ เสาร์ 4 มีนาคม 2560

การฝึกผสมTeak Torch 2017 หน่วยรบพิเศษของสหรัฐฯ ที่มาฝึกมีผู้หญิงแกร่งอยู่ด้วย ไม่รู้ว่า ผบ.ทอ.จะมีนโยบายปั้นหน่วยรบพิเศษหญิงของกองทัพอากาศเหมือนกับสหรัฐฯ บ้างหรือไม่...??

เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.

"รหัสมอร์ส" ส่องกองทัพ เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ผลจากการเยือน สปป.ลาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ความสัมพันธ์ 2 ประเทศแน่นแฟ้น โดยบอกกับ สปป.ลาวว่า จะไม่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อก่อความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน

เสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.

"รหัสมอร์ส" ส่องกองทัพ เสาร์ 18 กุมภาพันธ์ 2560

“นายกรัฐมนตรีน้อมรับพระดำรัสว่าจะมีสติในการทำงาน ไม่ประมาทและจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข”

เสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.

"รหัสมอร์ส" ส่องกองทัพ เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2560

“กองทัพต้องทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยอมรับ เราทุกคนมาจากไผ่กอเดียวกัน เกิดจากรากเหง้าเดียวกัน มีอุดมการณ์แนวคิดเดียวกัน คือ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”

เสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.

"รหัสมอร์ส" ส่องกองทัพ เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2560

“อากาศยานไร้คนขับ (ยูเอวี) ที่ทุกเหล่าทัพทำเหมือนกันหมด ถ้าเราจะนำมาร่วมมือกันได้จะต้องทำอย่างไร โดยทุกเหล่าทัพต้องบูรณาการงานร่วมกัน”

เสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น.

"รหัสมอร์ส" ส่องกองทัพ เสาร์ 28 มกราคม 2560

“การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทำด้วยความโปร่งใส ไม่ต้องไปมโน เพราะทุกอย่างมีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถตอบคำถามสื่อมวลชนได้ทุกอย่าง”

เสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น.

"รหัสมอร์ส" ส่องกองทัพ เสาร์ 21 มกราคม 2560

กิจกรรมที่ทำในวันกองทัพไทยคือ พิธีสวนสนามสาบานธง เทียบเคียงได้กับพิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาของทหารใหม่ทุกคน ที่จะต้องสาบานตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นตัวแทนพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่าหากทรยศต่อชาติบ้านเมือง ทรยศต่อแผ่นดิน จะต้องมีอันเป็นไปนั่นเอง