อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
พุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

สำหรับธรรมเนียมปฎิบัติของคณะสงฆ์เรา..ก่อนเข้าพรรษา 1- 2วัน ก็ไปทำสามีจิกรรม หมายถึง การแสดงความเคารพตามธรรมเนียมของพระเณรในระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย

เล่าเรื่องมอญผ่าน
พุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

เล่าเรื่องมอญผ่าน"มูลนิธิรามัญรักษ์"

ผมเป็นคนไทยเชื้อสายมอญบรรพบุรษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยมาอันยาวนาน ประเทศไทยเท่าที่ปรากฎในเอกสารมีคนไทยเชื้อสายมอญกระจัดกระจายอยู่ทุกภูมิภาคประมาณ 36 จังหวัด

สำนึกรักบ้านเกิด..เทิดทูนราชวงศ์จักรี
พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.

สำนึกรักบ้านเกิด..เทิดทูนราชวงศ์จักรี

แหล่งโบราณสถานคล้ายวิหารเก่าที่ตอนนี้เหลือแต่ซาก ที่กรมศิลปากรเขต 2 เคยไปสำรวจแล้วคาดการณ์ว่าเป็นแหล่งโบราณสถานเป็นปราสาทอยู่ในห้วงเวลายุคเดียวกันกับ “ปราสาทเมืองสิงห์”

แรงงานมอญผู้ไร้แผ่นดิน..รอการช่วยเหลือยามทุกข์ยาก??
พุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.

แรงงานมอญผู้ไร้แผ่นดิน..รอการช่วยเหลือยามทุกข์ยาก??

ผมเป็นคนไทยเชื้อสายมอญ ต้นต่อบรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย แผ่นดินไทย ยาวนานแล้ว

หรือไทยเป็น
พุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.

หรือไทยเป็น "ศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก" แค่..สิ่งก่อสร้าง

สังเกตไหม !! ใกล้ ๆ เทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มักมีข่าวที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับพุทธศาสนา สังเกตไหม !! เวลาเกิดข่าว ชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ นักวิชาการหรือแม้กระทั้งหน่วยงานที่รับผิดดูแลเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา..เงียบ

พุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.

"ภิกษุณี-แม่ชี" โลกของผู้หญิงที่ถูกลืม

เสียดาย..รัฐบาลและมหาเถรสมาคม ทิ้งสตรีกลุ่มนี้ไว้ข้างหลัง แบบไม่ใยดี  เป็นกลุ่มสตรีที่สังคมไทยลืมหรือถูกกระทำให้ลืม...

ยุคข้าวยากหมากแพง พระสงฆ์มีไว้ทำไม??
พุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.

ยุคข้าวยากหมากแพง พระสงฆ์มีไว้ทำไม??

สถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงทุกข์ยากแบบนี้ เห็นพระสงฆ์ตั้งโรงทานร่วมกันทั่วประเทศ เพื่อแจกอาหารช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เราคงได้คำตอบแล้วว่า..พระสงฆ์มีไว้ทำไม??