อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
ร่วมสืบสานงานบุญ
พุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น.

ร่วมสืบสานงานบุญ "เทศน์มหาชาติ"

อานิสงส์จากฟังเทศน์มหาชาติ เชื่อว่าจะได้เกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรย จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์เสวยทิพยสมบัติ จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิเมื่อตายลง จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี มีความสุขในชีวิต-ครอบครัว และบรรลุผลนิพพาน

พระสงฆ์อยู่ป่าผวา!!
พุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น.

พระสงฆ์อยู่ป่าผวา!!

ตอนหลังๆ มานี้ การอยู่ป่าของพระสงฆ์ การเดินธุดงค์ในป่าของพระสงฆ์มักได้รับผลกระทบไม่น้อยในการปฎิบัติศาสนกิจ เพราะเจ้าหน้าที่รัฐมักยึดกฎหมายมากกว่าหลักรัฐศาสตร์

เปิดมุมมอง 'พระนิสิตต่างชาติ' ที่มีต่อมหาจุฬาฯ
พุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น.

เปิดมุมมอง 'พระนิสิตต่างชาติ' ที่มีต่อมหาจุฬาฯ

การที่ได้เรียนมหาจุฬาฯ ส่งผลดีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาก เพราะได้เรียนวิชากัมมฐาน อันเป็นวิชาที่ชาวโลกสนใจอยู่ตอนนี้ ได้เรียนรู้หลักการใช้ภาษาบาลี และที่สำคัญได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท

พระร้องเรียน...!! ถูกบุกรุกพื้นที่วัด
พุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น.

พระร้องเรียน...!! ถูกบุกรุกพื้นที่วัด

มีพระคุณเจ้า 2 รูป ส่งจดหมายผ่านอีเมล์มา เพื่อให้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตักเตือน “ผู้นำท้องถิ่น” และทั้งช่วยประสานให้ ปปท. ตรวจสอบพฤติกรรม!!

'ศาสนาพุทธ'ในอาเซียน ประวัติศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้
พุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น.

'ศาสนาพุทธ'ในอาเซียน ประวัติศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้

ประเทศอาเซียนที่นับถือ “ศาสนาพุทธ” มาตั้งแต่อดีตเมื่อราว 2,000 ปี และยังมีการสืบทอดเจตนารมณ์มาจากบรรพบุรุษ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม ไทย และสิงคโปร์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.

"จัดระเบียบคณะสงฆ์"ภายใต้รธน.ฉบับประชามติ

หากรัฐจะตั้งใจสนับสนุนส่งเสริม “นิกายเถรวาท” จริง ช่วยเข้าไปจัดตะเบียบ “พระปลูกเสก พระใบ้หวย พระดูหมอ” เพื่อไปพัฒนาจิตใจและปัญญาก่อนดีไหม คนจะได้ไม่งมงาย

ชาวพุทธตั้ง
พุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ชาวพุทธตั้ง "พรรคการเมือง"

ทั้งหมดคือปรากฎการณ์ความตื่นตัวการก่อเกิดอุดมการณ์ร่วมของชาวพุทธในประเทศไทย จึงเป็นมูลเหตุสำคัญที่ว่ามีกระแสข่าวชาวพุทธกลุ่มหนึ่งกำลังขับเคลื่อนเพื่อปูทางจัดตั้งพรรคการเมือง

พุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

"พระสงฆ์ยุคใหม่" ฝันอยากเห็น'สันติภาพในอาเซียน'

ความฝันของพระสงฆ์ยุคใหม่ยังมีอีกหลายท่าน ที่อยากเห็นสังคมอันวุ่นวายมีแต่ความขัดแย้งนี้ “เกิดความสงบสุข เกิดสันติภาพ” หากจะว่าไปแล้วมันคือ “หน้าที่ของพระ” โดยตรง

ข่าวดี...!! สำหรับชาวพุทธ
พุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ข่าวดี...!! สำหรับชาวพุทธ

ในรอบสัปดาห์ที่อยากจะพูดถึง เรื่องที่ 1 คือ “กองทุนเล่าเรียนหลวง” และเรื่องที่ 2 “การจัดตั้งสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ”

สามเณร
พุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

สามเณร "ธรรมาสน์ทอง"

ความจริงวิกฤติพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีหลายเรื่องที่จำต้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันหาทางออก โดยเฉพาะการขาดแคลน “ศาสนทายาท” คือ “สามเณร”