อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562
เช็กดวงประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

สุริยคติกาล วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทร คติกาล ตรงกับวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 6 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.50 น. เที่ยงจริง เวลา 12.14 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สุริยคติกาล วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.51 น. เที่ยงจริง เวลา 12.14 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สุริยคติกาล วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.51 น. เที่ยงจริง เวลา 12.18 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

สุริยคติกาล วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทร คติกาล ตรงกับวันพุธ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.52 น. เที่ยงจริง เวลา 12.14 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

สุริยคติกาล วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทร คติกาล ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.52 น. เที่ยงจริง เวลา 12.18 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.01 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

สุริยคติกาล วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทร คติกาล ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.52 น. เที่ยงจริง เวลา 12.14 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
เสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

สุริยคติกาล วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทร คติกาล ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.53 น. เที่ยงจริง เวลา 12.14 น.