อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
เช็กดวงประจำวันที่ 20 กันยายน 2562
ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 20 กันยายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทร คติกาล ตรงกับวันศุกร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.07 น. เที่ยงจริง เวลา 12.12 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 19 กันยายน 2562
พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 19 กันยายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 6 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.07 น. เที่ยงจริง เวลา 12.12 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 18 กันยายน 2562
พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 18 กันยายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันพุธ แรม 5 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.07 น. เที่ยงจริง เวลา 12.13 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 17 กันยายน 2562
อังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 17 กันยายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันอังคาร แรม 4 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์ขึ้น เวลา 06.07 น. เที่ยงจริง เวลา 12.13 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 16 กันยายน 2562
จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 16 กันยายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันจันทร์ แรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.07 น. เที่ยงจริง เวลา 12.13 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 15 กันยายน 2562
อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 15 กันยายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 2 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.07 น. เที่ยงจริง เวลา 12.13 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 14 กันยายน 2562
เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 14 กันยายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทร คติกาล ตรงกับวันเสาร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.07 น. เที่ยงจริง เวลา 12.14 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 13 กันยายน 2562
ศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 13 กันยายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.07 น. เที่ยงจริง เวลา 12.14 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 12 กันยายน 2562
พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 12 กันยายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทร คติกาล ตรงกับวันพฤหัส บดี ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน เอกศก จุล ศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.07 น. เที่ยงจริง เวลา 12.15 น.