อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
เช็กดวงประจำวันที่ 28 พฤษภาคม  2563
พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

สุริยคติกาล วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ค.ศ. 2020 จันทรคติกาล ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด โทศก จุลศักราช 1382 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.49 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

สุริยคติกาล วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ค.ศ.  2020 จันทร คติกาล ตรงกับวันพุธ  ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด โทศก จุลศักราช 1382 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.50 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

สุริยคติกาล วันที่  26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ค.ศ.  2020 จันทรคติกาล ตรงกับวันอังคาร ขึ้น  5 ค่ำ   เดือน 7 ปีชวด โทศก จุลศักราช 1382 อาทิตย์ขึ้น เวลา  05.50 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

สุริยคติกาล วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ค.ศ. 2020 จันทรคติกาล ตรงกับวันจันทร์ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด โทศก จุลศักราช 1382 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.50 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2563
อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

สุริยคติกาล วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ค.ศ. 2020 จันทรคติกาล ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด โทศก จุลศักราช 1382 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.50 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.25 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

สุริยคติกาล วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ค.ศ. 2020 จันทรคติกาล ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด โทศก จุล ศักราช 1382 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.50 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

สุริยคติกาล วันที่  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ค.ศ. 2020 จันทร คติกาล ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 15 ค่ำ เดือน 6 ปีชวด โทศก จุลศักราช 1382 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.50 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
พุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

สุริยคติกาล วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ค.ศ. 2020 จันทรคติกาล ตรงกับวันพุธ แรม 1 ค่ำ เดือน 6 ปีชวด  โทศก จุลศักราช 1382 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.50 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
อังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

สุริยคติกาล วันที่  19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ค.ศ. 2020 จันทรคติกาล ตรงกับวันอังคาร แรม 13 ค่ำ เดือน 6 ปีชวด โทศก  จุลศักราช 1382 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.50 น.