อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564
พระธรรมวินัยกับกฎหมาย
พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

พระธรรมวินัยกับกฎหมาย

พระธรรมวินัยมีความล้ำค่าและมีความสำคัญต่อการเกื้อกูลในการตรากฎหมายให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม หากกฎหมายมีการยึดถือตามแนวทางของพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นกุศลธรรมและมีความถูกต้อง บ้านเมืองย่อมจะเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง

ภิกษุชุมนุมการเมือง ผิดพระวินัย - ทำลายพุทธศาสนา
พฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ภิกษุชุมนุมการเมือง ผิดพระวินัย - ทำลายพุทธศาสนา

การประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเร่งด่วนให้ทำหนังสือแจ้งไปยังวัดทั่วประเทศ ห้ามพระภิกษุ สามเณร ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง หากฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการทันที

หยุดคลั่งประชาธิปไตย หยุดบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา
พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

หยุดคลั่งประชาธิปไตย หยุดบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา

ภิกษุที่ต้องการจะมาเกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นถือได้ว่าท่านไม่ได้มีความเข้าใจในบทบาทของการเป็นภิกษุตามพระธรรมวินัย การที่จะเอาหลักพระพุทธศาสนาตามความเข้าใจของเขาเข้ามาปรับในเรื่องการบ้านการเมืองอะไรต่างๆ ย่อมทำให้เกิดความผิด แล้วก็เป็นสิ่งที่บ่อนทำลายความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

แก้ไขรัฐธรรมนูญ แก้อย่างไร แก้อะไร แก้เพื่อใคร?
พฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

แก้ไขรัฐธรรมนูญ แก้อย่างไร แก้อะไร แก้เพื่อใคร?

รัฐสภามีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ต้องมีการทำประชามติก่อน การลงมติวาระ 3 สามารถกระทำได้ ถ้าไม่เห็นชอบร่างดังกล่าวก็ตกไป เป็นไปตามกฎหมายทั่วไป

แก้รัฐธรรมนูญเพื่อบ้านเมือง ต้องมีกุศลจิต-กุศลเจตนา
พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

แก้รัฐธรรมนูญเพื่อบ้านเมือง ต้องมีกุศลจิต-กุศลเจตนา

ในการเเก้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองนั้น นอกจากจะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจเนื่้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเเล้ว ยังต้องมีกุศลจิต-กุศลเจตนา เพื่อประชาชนให้ทำหน้าที่พลเมืองได้อย่างถูกต้องเเล้วจะทำให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น โดยประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงต่อไป

กปปส.พ้นกบฏ-ก่อการร้าย ความผิดอื่นยังจะสู้คดีต่อไป
พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

กปปส.พ้นกบฏ-ก่อการร้าย ความผิดอื่นยังจะสู้คดีต่อไป

เมื่อวันที่  25 ก.พ. ที่ผ่านมา ศาลอาญา ได้อ่านคำพิพากษาคดี กปปส.ไปเเล้ว เเม้ยกฟ้องคดีล้มล้างการปกครอง เเต่ฐานความผิดอื่นก็ยังคงต้องสู้ต่อไป

เพ็ญเดือน สาม วันมาฆบูชา
พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

เพ็ญเดือน สาม วันมาฆบูชา

วันเพ็ญเดือน 3 เมื่อ 44 ปีก่อนพุทธศักราช พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่หมู่ภิกษุ โดยมีใจความว่า การไม่ทำบาปทั้งสิ้น การยังกุศลให้ถึงพร้อม การยังจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ณ พระวิหารเวฬุวัน พระอารามแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ในวันนั้นถูกเรียกว่า วันมาฆบูชา

อ่าน
พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.55 น.

อ่าน "ความรู้เรื่องเมืองไทย" จะเข้าใจ- รักเมืองไทย

“หนังสือ “ความรู้เรื่องเมืองไทย” ทำให้คุณรู้จักประเทศไทย เข้าใจสังคมไทย และตระหนักในความเป็นไทยได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้รู้จักไทยในมุมที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วย”

ปัญญาละความไม่รู้ รู้ความจริงว่ารักเป็นอกุศล
พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

ปัญญาละความไม่รู้ รู้ความจริงว่ารักเป็นอกุศล

วันที่ 14 ก.พ. 64 ปัจจุบันวันแห่งความรักกลายเป็นวันสากลที่มีการแสดงออกถึงความรักของผู้คนทั่วโลก ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลถึงผู้ที่หมายปองในความเป็นคู่รัก

อันดับการทุจริตคอร์รัปชั่นไทย ยังแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่
พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

อันดับการทุจริตคอร์รัปชั่นไทย ยังแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่

ประเทศที่มีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชั่นน้อยที่สุด จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เดนมาร์กและนิวซีแลนด์ได้ 88 คะแนนเท่ากัน อันดับ 3 ฟินแลนด์ สิงคโปร์ สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์