อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
หลักคิดพระราชา พึงน้อมนำมาพิจารณาพัฒนาตนเอง
พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมนำมาพิจารณาพัฒนาตนเอง

สัปดาห์นี้เพื่อให้ทุกคนในชาติได้ตระหนัก และพึ่งตนเองไม่เป็นภาระผู้อื่น จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสในหลวงร.9 มาให้น้อมนำพิจารณาพัฒนาตนเอง

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา
พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา"เศรษฐกิจพอเพียง"

สัปดาห์นี้เพื่อให้คนไทยในชาติ เกิดความรู้ความเข้าใจ “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่างถูกต้อง จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท พึงน้อมพิจารณากันดังต่อไปนี้

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณาแก้ความขัดแย้ง
พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณาแก้ความขัดแย้ง

สัปดาห์นี้ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในเรื่อง “การแก้ปัญหาความขัดแย้ง” มาให้พึงน้อมนำพิจารณากัน

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณาเพื่อความสามัคคี
พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณาเพื่อความสามัคคี

สัปดาห์นี้ว่าด้วยเรื่อง “สามัคคี” คือการเห็นแก่บ้านเมือง จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในหลวงร.9 มาให้น้อมพิจารณาดังนี้

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา'นิติรัฐ-นิติธรรม'
พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา'นิติรัฐ-นิติธรรม'

สัปดาห์นี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในความเป็นนิติรัฐและนิติธรรม ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในหลวงร.9 มาให้น้อมพิจารณาดังนี้

หลักคิดพระราชา น้อมนำมารักษาชาติบ้านเมือง
พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.

หลักคิดพระราชา น้อมนำมารักษาชาติบ้านเมือง

สัปดาห์นี้น้อมนำหลักคิดจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส มาพิจารณาไตร่ตรองให้เกิดปัญญา เพื่อเป็นประทีปส่องทางพัฒนาชาติบ้านเมือง

พศ.-มส.มีพันธกิจร่วมกัน สืบทอด'พระพุทธศาสนา'
พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.

พศ.-มส.มีพันธกิจร่วมกัน สืบทอด'พระพุทธศาสนา'

สัปดาห์นี้พาไปส่องบทบาทสำคัญ 2 องค์กร “พศ.-มส.” ร่วมกันปฏิบัติงานหวังสืบทอดพระพุทธศาสนา แต่จะมีอำนาจอย่างไรไปติดตามกัน

พัฒนาชาติบ้านเมือง พัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับพัฒนาวัตถุ
พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.

พัฒนาชาติบ้านเมือง พัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับพัฒนาวัตถุ

สัปดาห์นี้การพัฒนาชาติบ้านเมือง ต้องคำนึงถึงอะไรเป็นสำคัญ ที่จะนำความผาสุกพามาสู่ประชาชนได้อย่างร่มเย็น

พระพุทธศาสนาเถรวาท จะสืบทอดดำรงอยู่อย่างไร?
พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.

พระพุทธศาสนาเถรวาท จะสืบทอดดำรงอยู่อย่างไร?

สัปดาห์นี้มาดูว่า การสืบทอดและการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างไร ถึงจะเกิดความเจริญมั่นคงและมีความเจริญรุ่งเรือง ต้องติดตามกัน

พระพุทธศาสนาเถรวาท จะเป็นที่พึ่งได้อย่างไร?
พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.

พระพุทธศาสนาเถรวาท จะเป็นที่พึ่งได้อย่างไร?

สัปดาห์นี้มาดู พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นที่พึ่งได้อย่างไร การศึกษาพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงประกาศและทรงมีพระพุทธพจน์นั้นตรงกับ “พระพุทธศาสนาเถรวาท” หรือไม่