อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 7
พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 7

สัปดาห์นี้ขอบอกว่าอุบาสกและอุบาสิกาที่ทำบุญกับ “ภิกษุทุศีล” จะไม่ได้รับอานิสงส์ผลบุญใดๆ แม้แต่การอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ไม่เกิดผล เป็นอย่างไรต้องติดตาม

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 6
พฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 6

สัปดาห์นี้เอ่ยถึงโทษสถานกลาง เป็นอาบัติสังฆาทิเสส และโทษสถานหนักซึ่งเป็นอาบัติปาราชิก ที่เกิดแก่ภิกษุที่ล่วงละเมิดสิกขาบทในพระวินัย แตกต่างกันอย่างไร??

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 5
พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 5

สัปดาห์นี้มาดูโทษสถานหนักอาบัติปาราชิก ของ “ภิกษุ” ที่ประพฤติปฏิบัติล่วงละเมิดสิกขาบทในพระวินัยนั่นคือต้องขาดจากความเป็นภิกษุโดยปริยาย

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 4
พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 4

สัปดาห์นี้เอ่ยถึงโทษสถานหนัก สถานกลาง และสถานเบา สำหรับภิกษุที่ล่วงละเมิดทางสิขาบท หากไม่ละอายใจในความผิดก็เป็นเพียง “ภิกษุลวงโลก” เป็นอย่างไรต้องติดตาม

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 3
พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 3

สัปดาห์นี้เอ่ยถึง “พระพุทธศาสนา” ในประเทศไทยที่มีผู้คนนับถือมากว่า 700 ปี อย่าให้เสื่อมโทรมลงโดยน้ำมือของ “พุทธบริษัท” กันเองไม่ใช่ใครอื่น ฉะนั้นควรทำอย่างไร?

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 2
พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 2

สัปดาห์นี้เอ่ยถึง “พระพุทธศาสนา” ในประเทศไทยที่มีผู้คนนับถือมากว่า 700 ปี กลับเสื่อมโทรมลงโดยน้ำมือของ “พุทธบริษัท” กันเองไม่ใช่จากใครอื่น ฉะนั้นควรทำอย่างไร?

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 1
พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 1

สัปดาห์นี้เอ่ยถึง “พระพุทธศาสนา” ในประเทศไทยที่มีผู้คนนับถือมากว่า 700 ปี กลับเสื่อมโทรมลงโดยน้ำมือของ “พุทธบริษัท” กันเองไม่ใช่จากใครอื่น ฉะนั้นควรทำอย่างไร?

ราชสำนักฝรั่งเศสต้อนรับพระยาโกษา(ปาน)ยิ่งใหญ่
พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ราชสำนักฝรั่งเศสต้อนรับพระยาโกษา(ปาน)ยิ่งใหญ่

จากการค้นคว้าในหนังสือ “Siam & The West 1500-1700” พบว่าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ให้การต้อนรับ “คณะราชทูตไทย” อย่างยิ่งใหญ่ด้วยการประโคมดนตรีจากวงดนตรีประจำราชสำนัก

จิตสำนึกทางประวัติศาสตร์ พลังขับเคลื่อนชาติให้มั่นคง
พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

จิตสำนึกทางประวัติศาสตร์ พลังขับเคลื่อนชาติให้มั่นคง

สัปดาห์นี้เอ่ยถึงจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์ ซึ่งคนไทยให้ความสนใจอยู่ขณะนี้ เชื่อว่าจะเป็นพลังขับเคลื่อนชาติให้มั่นคงได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับมือกันตีเหล็กตอนร้อน!!

รู้รักษาตัวรอดให้ปลอดภัย ในช่วง'เทศกาลสงกรานต์'
พฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

รู้รักษาตัวรอดให้ปลอดภัย ในช่วง'เทศกาลสงกรานต์'

สัปดาห์นี้มีวิธีเอาตัวรอดปลอดภัยในช่วง “สงกรานต์” หลากหลายเรื่องมาฝากกัน ไม่ว่าจะเป็นจุดที่ถนนหนทางไม่ดี เรื่องอาหารการกิน และโรคภัยต่างๆ มีอะไรบ้างต้องติดตาม