อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
ตีเหล็กตอนร้อน ถึงเวลาปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ตีเหล็กตอนร้อน ถึงเวลาปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

เศรษฐีอันดับโลกของไทยขับรถเฟอรารี่ด้วยความเร็วสูงพุ่งชนตำรวจ สน.ทองหล่อเสียชีวิตเมื่อปี 2555 ตำรวจตั้งข้อหาผู้ขับรถรวม 5 ข้อหา ตำรวจซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติและการยกย่องจากประชาชนว่าเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” และอัยการซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติและการยกย่องจากประชาชนว่าเป็น “ทนายแผ่นดิน” ได้สร้างความผิดหวังและคลางแคลงใจแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

วิถีพุทธ วีถีแห่งปัญญา ร่วมใจพัฒนาชาติบ้านเมือง
พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

วิถีพุทธ วีถีแห่งปัญญา ร่วมใจพัฒนาชาติบ้านเมือง

หากชาวพุทธมีการศึกษาพระธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะมีการสะสมความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องตามกำลังปัญญาของแต่ละบุคคล อย่างน้อยที่สุดจะได้ลดความเห็นแก่ตัวลง

''มงคลชีวิต''หลักคิดสำหรับเด็ก-เยาวชนยุคดิจิทัล
พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

''มงคลชีวิต''หลักคิดสำหรับเด็ก-เยาวชนยุคดิจิทัล

เด็กและเยาวชนในปัจจุบันเติบโตมาพร้อมกับสังคมบริโภคนิยม ภายใต้กระแสโลกา ภิวัตน์ที่มีการพัฒนาความเจริญทางวัตถุมากกว่าความเจริญทางจิตใจเพื่อตอบสนองต่อการบำบัดความต้องการของผู้คนทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัด

''ภาษาไทย''บันไดขั้นแรกของการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

''ภาษาไทย''บันไดขั้นแรกของการศึกษา

ภาษาไทยเปรียบเสมือนกุญแจสำหรับไขวิชาความรู้ในศาสตร์ทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ระดับการศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบด้วยชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตลอดจนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

โลกนี้คือละคร
พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

โลกนี้คือละคร

ผู้ที่ศึกษาพระธรรมซึ่งมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ย่อมเป็นผู้มีความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ)​ จะส่งผลให้สภาพธรรมฝ่ายดี (กุศลธรรม) ​มีกำลังมากกว่าสภาพธรรมฝ่ายไม่ดี (อกุศลธรรม)​ เนื่องจากมีการขัดเกลากิเลสและเห็นโทษของการกระทำความชั่ว

พระพุทธศาสนาเถรวาท กับม. 67 ในรัฐธรรมนูญ
พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

พระพุทธศาสนาเถรวาท กับม. 67 ในรัฐธรรมนูญ

รากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีแต่จะลุกลามขยายตัวในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และความเจริญผาสุกของประชาชน

เว็บไซต์ไป่ตู้ เผยแผ่พระอภิธรรม​ภาษาจีน
พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

เว็บไซต์ไป่ตู้ เผยแผ่พระอภิธรรม​ภาษาจีน

เว็บไซต์ www.dhammahome.com นอกจากจะมีการเผยแผ่ความรู้พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นภาษาไทยแล้ว ยังมีการเผยแผ่เป็นภาษาต่างประเทศอีกหลายภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมาร์ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ​​​​​​​

ประชาชนจับมือรัฐ ร่วมพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน
พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

ประชาชนจับมือรัฐ ร่วมพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน

รัฐส่งเสริมเกษตรกรให้ทำเกษตรแปลงใหญ่ก็ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรดีขึ้น เพราะเกษตรกรมีแรงจูงใจที่ต้นทุนการผลิตลดลง

เศรษฐกิจโลก ถึงคราวเผาจริง
พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

เศรษฐกิจโลก ถึงคราวเผาจริง

ธนาคารโลกได้เปิดเผยรายงานการคาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ประจำปี ค.ศ. 2020 ระบุว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 จะทำให้ผลผลิตมวลรวมของโลกลดลงร้อยละ 5.2 ซึ่งยังต้องปิดเศรษฐกิจต่างๆ ต่อไปอีก

''ล็อกดาวน์เจเนอเรชั่น''จะฝ่าอุปสรรคกันอย่างไร
พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

''ล็อกดาวน์เจเนอเรชั่น''จะฝ่าอุปสรรคกันอย่างไร

เมื่อปลายเดือน​ พ.ค.​ที่ผ่านมา​ รายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ​ระบุว่าจำนวน 1​ ใน​ 6​ ของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 18-29 ปี สูญเสียโอกาสในการทำงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19​