อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
พระพุทธศาสนาเถรวาท จะสืบทอดดำรงอยู่อย่างไร?
พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.

พระพุทธศาสนาเถรวาท จะสืบทอดดำรงอยู่อย่างไร?

สัปดาห์นี้มาดูว่า การสืบทอดและการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างไร ถึงจะเกิดความเจริญมั่นคงและมีความเจริญรุ่งเรือง ต้องติดตามกัน

พระพุทธศาสนาเถรวาท จะเป็นที่พึ่งได้อย่างไร?
พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.

พระพุทธศาสนาเถรวาท จะเป็นที่พึ่งได้อย่างไร?

สัปดาห์นี้มาดู พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นที่พึ่งได้อย่างไร การศึกษาพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงประกาศและทรงมีพระพุทธพจน์นั้นตรงกับ “พระพุทธศาสนาเถรวาท” หรือไม่

พระพุทธศาสนาเถรวาท ที่พึ่งอันแท้จริงของพุทธบริษัท
พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.

พระพุทธศาสนาเถรวาท ที่พึ่งอันแท้จริงของพุทธบริษัท

สัปดาห์นี้มาดูความเปราะบางของสังคมไทย พระพุทธศาสนาที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ จะคลี่คลายอย่างไร “พระพุทธศาสนาเถรวาท” จะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงของพุทธบริษัทหรือไม่

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 17
พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 17

สัปดาห์นี้พูดถึงการแก้ปัญหา “วิกฤติศรัทธา” ในคดี “เงินทอนวัด” โดยชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งมีวัดตั้งอยู่ต้องให้ความสนใจ และเอาใจใส่กับกิจของสงฆ์ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 15
พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 15

สัปดาห์นี้พูดถึง "ภิกษุ" เป็นผู้ซึ่งสละแล้วทางโลก ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา วงศาคณาญาติ ตลอดจนทรัพย์สินเงินทองต่าง ๆ 

 'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ ตอน 14
พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ ตอน 14

สัปดาห์นี้พูดถึงความสำคัญของ “วันเข้าพรรษา” ที่พระภิกษุจำพรรษาที่วัดตลอดระยะเวลา 3 เดือน เมื่อบวชเป็นพระภิกษุจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไร...

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ ตอน 13
พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ ตอน 13

สัปดาห์นี้เอ่ยถึง “พระธรรม” ถ้าพุทธบริษัทนับถือพระพุทธศาสนาเพียงในนาม มองไม่เห็นคุณค่า พระธรรมก็จะค่อยเลือนหายไปในที่สุด