อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มกราคม 2562
สนทนาธรรมที่มก. ความจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้
พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.

สนทนาธรรมที่มก. ความจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้

สัปดาห์นี้ถ้ามนุษย์จะเข้าใจใน “พระธรรม” อย่างถูกต้อง ต้องสะสมความรู้ทีละเล็กทีละน้อย นับเป็นบุญประเภทหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 และเป็นมงคลประการหนึ่งในมงคล 38

เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้า ผู้ใหญ่จะรับผิดชอบกันอย่างไร
พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.

เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้า ผู้ใหญ่จะรับผิดชอบกันอย่างไร

สัปดาห์นี้เหลืออีก 3 วันข้างหน้าก็จะถึงวันเด็ก จะมีพฤติกรรมใดของผู้ใหญ่ในวันนี้ ที่สะท้อนสภาพปัญหาของสังคม ระวังเด็กโตขึ้นจะลอกเลียนแบบจากรุ่นสู่รุ่น

พุทธพจน์ในพระธรรมวินัย ที่พึ่งอันแท้จริงของชาวพุทธ
พฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.

พุทธพจน์ในพระธรรมวินัย ที่พึ่งอันแท้จริงของชาวพุทธ

สัปดาห์นี้เมื่อเอ่ยถึง “พุทธบริษัท” หากไม่ทำหน้าที่ด้านศึกษาพระธรรม และอบรมเจริญปัญญา ก็จะไม่มีความรู้ในพระธรรมอย่างถูกต้อง

ปีใหม่ชีวิตใหม่ มาฟังธรรมอันล้ำค่าเพื่อละความไม่รู้
พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.

ปีใหม่ชีวิตใหม่ มาฟังธรรมอันล้ำค่าเพื่อละความไม่รู้

สัปดาห์นี้อยากเชิญชวนไปรับบุญ ด้วยการฟังธรรมสะสมความรู้ ดับความทุกข์ที่ทับถมอยู่ในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นชีวิตใหม่ปี 62

สหกรณ์แบบเอนกประสงค์ ทางรอดของเศรษฐกิจไทย
พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.

สหกรณ์แบบเอนกประสงค์ ทางรอดของเศรษฐกิจไทย

สัปดาห์นี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้ว เศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรกันบ้าง? ลองไปดูต้นแบบ “สหกรณ์โคนมหนองโพ” ที่ประสบกับความเจริญมั่นคงและยั่งยืน

พระมหากรุณาธิคุณ 'อุ่นไอรัก คลายความหนาว'
พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.

พระมหากรุณาธิคุณ 'อุ่นไอรัก คลายความหนาว'

สัปดาห์นี้พาไปเที่ยวงานย้อนยุค นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงร.10 ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” มาเป็นเวลาต่อเนื่อง

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา
พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา"ศิลปวัฒนธรรม"

สัปดาห์นี้เพื่อให้คนในชาติตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ “โขน” จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสมาให้ได้น้อมพิจารณาดังต่อไปนี้

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณาถึงระบอบประชาธิปไตย
พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณาถึงระบอบประชาธิปไตย

สัปดาห์นี้เพื่อให้คนไทยเห็นความสำคัญ “ระบอบประชาธิปไตย” ขออัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในหลวงร.9 มาให้น้อมพิจารณาดังนี้

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา 'การศึกษาของชาติ'
พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา 'การศึกษาของชาติ'

สัปดาห์นี้เพื่อให้คนในชาติ ตระหนักถึงความเป็น “ผู้มีการศึกษา” จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในหลวงร.9 มาให้น้อมพิจารณาดังนี้

หลักคิดพระราชา พึงน้อมนำมาพิจารณาพัฒนาตนเอง
พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมนำมาพิจารณาพัฒนาตนเอง

สัปดาห์นี้เพื่อให้ทุกคนในชาติได้ตระหนัก และพึ่งตนเองไม่เป็นภาระผู้อื่น จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสในหลวงร.9 มาให้น้อมนำพิจารณาพัฒนาตนเอง