อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
'คำสอนของพ่อ'รอให้เด็กเป็นพลังแผ่นดินของบ้านเมือง
พฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ'รอให้เด็กเป็นพลังแผ่นดินของบ้านเมือง

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ให้เด็กๆ ในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า รวมเป็นพลังแผ่นดินของบ้านเมือง มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกเป็นชาวพุทธที่มีปัญญา
พฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกเป็นชาวพุทธที่มีปัญญา

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นชาวพุทธที่ดี มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

พระราชดำรัสปีใหม่ในหลวงร.9 หลักคิดการดำเนินชีวิต
พฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.

พระราชดำรัสปีใหม่ในหลวงร.9 หลักคิดการดำเนินชีวิต

สัปดาห์นี้ขออันเชิญพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาให้ชาวไทยได้พิจารณาไตร่ตรอง นำไปเป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิต มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ให้ผู้ประกอบอาชีพรับราชการมีความภาคภูมิใจในตนเองว่าหน้าที่การงานทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย
พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกยึดมั่นในนิติรัฐและนิติธรรม
พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกยึดมั่นในนิติรัฐและนิติธรรม

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ให้เราได้ยึดมั่นในนิติรัฐและนิติธรรม มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกมีความรู้รักสามัคคี
พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกมีความรู้รักสามัคคี

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ให้เราได้นำไปพิจารณาไตร่ตรองเพื่อความรู้รักสามัคคี มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

'คำสอนของพ่อ'รอให้ลูกมีจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์
พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ'รอให้ลูกมีจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงร.9” ให้เราได้ทำความเข้าใจถึง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” นำไปแก้ปัญหาของบ้านเมืองให้สำเร็จ มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

คำสอนของพ่อ รอให้ลูกนำไปปฏิบัติพัฒนาบ้านเมือง
พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

คำสอนของพ่อ รอให้ลูกนำไปปฏิบัติพัฒนาบ้านเมือง

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เพื่อให้เราได้นำไปพัฒนาชาติบ้านเมืองเพื่อนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่มั่นคง มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกนำไปปฏิบัติรักษาบ้านเมือง
พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกนำไปปฏิบัติรักษาบ้านเมือง

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อชีวิตตนเอง ครอบครัว และการทำงาน มีอะไรบ้างไปอ่านกัน