อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
คำสอนของพ่อ รอให้ลูกหยุดการทุจริตคอรัปชั่น
พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

คำสอนของพ่อ รอให้ลูกหยุดการทุจริตคอรัปชั่น

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ให้เราได้ร่วมกันตระหนักถึงความเลวร้ายของการทุจริตคอรัปชั่นที่นับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้น มีอะไรบ้างไปติดตามกัน

'คำสอนของพ่อ'รอให้ครูตระหนักรู้ในหน้าที่เพื่อสร้างคน
พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ'รอให้ครูตระหนักรู้ในหน้าที่เพื่อสร้างคน

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ให้ครูได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและความเป็นครู มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

'คำสอนของพ่อ'รอให้เด็กเป็นพลังแผ่นดินของบ้านเมือง
พฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ'รอให้เด็กเป็นพลังแผ่นดินของบ้านเมือง

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ให้เด็กๆ ในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า รวมเป็นพลังแผ่นดินของบ้านเมือง มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกเป็นชาวพุทธที่มีปัญญา
พฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกเป็นชาวพุทธที่มีปัญญา

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นชาวพุทธที่ดี มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

พระราชดำรัสปีใหม่ในหลวงร.9 หลักคิดการดำเนินชีวิต
พฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.

พระราชดำรัสปีใหม่ในหลวงร.9 หลักคิดการดำเนินชีวิต

สัปดาห์นี้ขออันเชิญพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาให้ชาวไทยได้พิจารณาไตร่ตรอง นำไปเป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิต มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ให้ผู้ประกอบอาชีพรับราชการมีความภาคภูมิใจในตนเองว่าหน้าที่การงานทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย
พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกยึดมั่นในนิติรัฐและนิติธรรม
พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกยึดมั่นในนิติรัฐและนิติธรรม

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ให้เราได้ยึดมั่นในนิติรัฐและนิติธรรม มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกมีความรู้รักสามัคคี
พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกมีความรู้รักสามัคคี

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ให้เราได้นำไปพิจารณาไตร่ตรองเพื่อความรู้รักสามัคคี มีอะไรบ้างไปอ่านกัน