อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
'ภิกษุ'เอาของผู้อื่นเป็นของตน มีโทษอาบัติปาราชิก!!
พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'ภิกษุ'เอาของผู้อื่นเป็นของตน มีโทษอาบัติปาราชิก!!

เงินทำบุญหรือเงินบริจาคของอุบาสก อุบาสิกาเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่คณะกรรมการวัดจัดการไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่หากเข้าไปข้องเกี่ยวถือว่าล่วงละเมิดสิกขาบทในพระวินัย!!

ยิ่งเข้าใจพระธรรมวินัยมาก พระพุทธศาสนายิ่งรุ่งเรือง
พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ยิ่งเข้าใจพระธรรมวินัยมาก พระพุทธศาสนายิ่งรุ่งเรือง

การทำบุญกับภิกษุทุศีลไม่ใช่เนื้อนาบุญ เมื่อพบภิกษุที่ล่วงละเมิดสิกขาบทในพระวินัย จึงควรเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาให้ผู้อื่นรู้ว่าภิกษุรูปนั้นทำผิดอะไร จะได้รู้ทั่วกันเพื่อรักษาพระธรรมวินัยให้ดำรงอยู่

อย่าคิดบวชเป็นภิกษุ!! ถ้าไม่มีความตั้งใจมั่น
พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

อย่าคิดบวชเป็นภิกษุ!! ถ้าไม่มีความตั้งใจมั่น

หากไม่มีความชัดเจนว่าบวชไปทำไมและไม่มีจุดมุ่งหมายในการบวชเพื่อศึกษาพระธรรมอย่างแท้จริงเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมอย่างถูกต้อง ก็ไม่ควรบวชเป็นภิกษุ

มากกิเลสก็เหมือนคนที่ตาย 'ประมาท'หนทางแห่งหายนะ
พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

มากกิเลสก็เหมือนคนที่ตาย 'ประมาท'หนทางแห่งหายนะ

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ต่างมักเป็นไปตามภาวะโลกีย์วิสัย ที่มากไปด้วยกิเลสหยาบหนา ที่มีกำลังมากทั้งโลภ โกรธ และหลง

เงินทองไม่ควรแก่ภิกษุ ชาวพุทธให้ถือเป็นบาป!!
พฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

เงินทองไม่ควรแก่ภิกษุ ชาวพุทธให้ถือเป็นบาป!!

อุบาสกและอุบาสิกาควรทราบว่าการให้เงินทองแก่ภิกษุ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ไม่ใช่การทำบุญแต่เป็นการทำบาป เพราะทำลายพระพุทธศาสนาและเป็นเหตุให้ภิกษุไปสู่อบายภูมิหลังมรณภาพอีกด้วย!!

พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

"พุทธบริษัท"ต้องช่วยกัน พิทักษ์รักษา'พระพุทธศาสนา'

ภิกษุส่วนใหญ่ไม่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในพระธรรมวินัย ไม่ทำหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน ไม่เจริญสติและเจริญปัญญา ในการฝึกฝนอบรมขัดเกลากิเลสแแล้วยังเผยแผ่พระธรรมไม่ถูกต้อง

'ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์' เพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนา
พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์' เพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนา

ถึงเวลาที่ฝ่ายอาณาจักร ประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะต้องผนึกกำลังร่วมกับฝ่ายพุทธจักร มีมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครองสงฆ์สูงสุดร่วมกันปฏิรูปวงการสงฆ์ทุกด้าน

ประโยชน์'พระวินัย 10ข้อ' เพื่อ
พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ประโยชน์'พระวินัย 10ข้อ' เพื่อ"ภิกษุ"อยู่ร่วมกันด้วยดี

พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัยแก่ “ภิกษุ” เป็นข้อประพฤติและข้อปฏิบัติ 227 ข้อ เพื่อให้ “ภิกษุ” อยู่ร่วมกันด้วยดี ซึ่งประโยชน์ของพระวินัยมี 10 ประการ ดังนี้...

ชาวพุทธเลิกเชื่อง่าย-งมงาย นำพาสู่ประเทศที่เจริญแล้ว
พฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ชาวพุทธเลิกเชื่อง่าย-งมงาย นำพาสู่ประเทศที่เจริญแล้ว

พฤติกรรมคนไทยเป็นคนง่ายๆ สบายๆ เข้าทำนองว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้ จึงเชื่อคนง่ายมีความเห็นตามๆ กัน และงมงายหรือเชื่อโดยไม่มีเหตุผล ทำให้ถูกหลอกลวงง่าย

'พระรัตนตรัย'เป็นที่พึ่งอันแท้จริงของพุทธศาสนิกชน
พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'พระรัตนตรัย'เป็นที่พึ่งอันแท้จริงของพุทธศาสนิกชน

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้อย่าเชื่อคนง่าย แต่ก็ทำตัวเป็นคนเชื่อง่าย งมงาย ไม่เชื่อกฎแห่งกรรม จึงควรฝึกฝนตนเพื่อขัดเกลากิเลสโดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง