อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 29 เมษายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
ละครลาโรงของ...
ศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

ละครลาโรงของ..."คนเกษียณอายุราชการ"

ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 30 ก.ย. ถือเป็นกำหนดวันของ “การเกษียณอายุราชการ” เมื่อเกษียณฯ แล้ว บทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เคยมีอยู่ก็พลันสูญสิ้นไป

ผลงานรอบ 2 ปี 'รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา'
ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น.

ผลงานรอบ 2 ปี 'รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา'

ผลงานในรอบ 2 ปีของ “รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” มีความโดดเด่นเหนือความคาดหมายของประชาชนทั่วไป เพราะรู้ถึงรากเหง้าปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดี กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาที่ต้นตออย่างเฉียบขาด

พึงข่มคนที่ควรข่ม พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง
ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น.

พึงข่มคนที่ควรข่ม พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง

ทุกภาคส่วนของสังคมยังต้องผนึกกำลังกันปฏิเสธคนไม่ดีไม่ให้มีที่ยืนในสังคมด้วยการประจานและประณาม ส่วนคนดีนั้นต้องช่วยกันยกย่องและสนับสนุนให้มีโอกาสทำงานช่วยเหลือสังคม...

วันการรู้หนังสือสากล
ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น.

วันการรู้หนังสือสากล

ผู้ที่รู้หนังสือย่อมแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากการอ่านหนังสือต่างๆ ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่รู้หนังสือก็ไม่สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนอง เมื่อไม่มีความรู้ก็ยากที่จะเจริญก้าวหน้าในชีวิต

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรโมเดล
ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น.

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรโมเดล

ในระยะเวลาอีกไม่นานนี้คงจะได้เห็น โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรโมเดล ปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นๆ

วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น.

วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นับว่า “วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์” ได้สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศไทยอีกวาระหนึ่งในระดับนานาชาติ

บ้านเมืองเรา เราต้องรักษา...
ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น.

บ้านเมืองเรา เราต้องรักษา...

โดยกระบวนการสืบสวนสอบสวนกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นงวดเข้าไปทุกที คงจะใช้เวลาอีกไม่นานนักในการ กระชากหน้ากากผู้บงการ ซึ่งอยู่เบื้องหลังของการก่อเหตุร้ายในครั้งนี้!!

ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.

"ประกาศิต" จากเจ้าของประเทศ

หลังจากร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงผ่านกระบวนการออกเสียงประชามติแล้ว แสงสว่างปลายอุโมงค์ก็เริ่มทอแสงขึ้น เป็นความหวังสูงสุดของประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.

"ออกเสียงประชามติ" อย่างมีสติและเป็นอิสระ

วันที่ 7 ส.ค.59 เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศ และประชาชนอีกวาระหนึ่ง ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศจะต้องใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดย กรธ. หรือไม่

ศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

"วันภาษาไทยแห่งชาติ"

ถึงแม้ว่าเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นของตนเอง แต่คนในสังคมส่วนใหญ่มักละเลยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวมถึงการพูดและการอ่านก็ไม่ได้คำนึงถึงการออกเสียงให้ถูกต้อง