อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
'ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์' เพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนา
พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์' เพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนา

ถึงเวลาที่ฝ่ายอาณาจักร ประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะต้องผนึกกำลังร่วมกับฝ่ายพุทธจักร มีมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครองสงฆ์สูงสุดร่วมกันปฏิรูปวงการสงฆ์ทุกด้าน

ประโยชน์'พระวินัย 10ข้อ' เพื่อ
พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ประโยชน์'พระวินัย 10ข้อ' เพื่อ"ภิกษุ"อยู่ร่วมกันด้วยดี

พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัยแก่ “ภิกษุ” เป็นข้อประพฤติและข้อปฏิบัติ 227 ข้อ เพื่อให้ “ภิกษุ” อยู่ร่วมกันด้วยดี ซึ่งประโยชน์ของพระวินัยมี 10 ประการ ดังนี้...

ชาวพุทธเลิกเชื่อง่าย-งมงาย นำพาสู่ประเทศที่เจริญแล้ว
พฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ชาวพุทธเลิกเชื่อง่าย-งมงาย นำพาสู่ประเทศที่เจริญแล้ว

พฤติกรรมคนไทยเป็นคนง่ายๆ สบายๆ เข้าทำนองว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้ จึงเชื่อคนง่ายมีความเห็นตามๆ กัน และงมงายหรือเชื่อโดยไม่มีเหตุผล ทำให้ถูกหลอกลวงง่าย

'พระรัตนตรัย'เป็นที่พึ่งอันแท้จริงของพุทธศาสนิกชน
พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'พระรัตนตรัย'เป็นที่พึ่งอันแท้จริงของพุทธศาสนิกชน

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้อย่าเชื่อคนง่าย แต่ก็ทำตัวเป็นคนเชื่อง่าย งมงาย ไม่เชื่อกฎแห่งกรรม จึงควรฝึกฝนตนเพื่อขัดเกลากิเลสโดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง

แจกหลักคิดปฏิรูปประเทศไทย รอดพ้นจากคนป่วยเอเซีย
พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.

แจกหลักคิดปฏิรูปประเทศไทย รอดพ้นจากคนป่วยเอเซีย

นายกฯ แจกเอกสารหัวข้อ “หลักคิดในการปฏิรูปประเทศไทย” รวบรวมจากหนังสือหลักคิดในการปฏิรูปประเทศไทย เขียนโดย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร เพื่อให้คณะ รมต.อ่านในที่ประชุม

เงินคงคลัง
พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.

เงินคงคลัง"ถังไม่แตก"

ถ้าเงินคงคลังมีไม่เพียงพอกับรายจ่าย สามารถกู้ได้จากวงเงินขาดดุล รวมถึงวงเงินชั่วคราวที่มีอยู่หลายหมื่นล้านบาท สะท้อนว่าเงินสดของประเทศยังมีอีกมาก ไม่ใช่ว่าใช้แล้วจะหมดไป!!!

พลังรวมตัว'ผู้สูงวัย' สร้าง
พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.

พลังรวมตัว'ผู้สูงวัย' สร้าง"ส.มก.โมเดล"

ส.มก. โมเดล เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการตื่นตัวและตื่นรู้ของนิสิตเก่ารุ่นอาวุโสที่มีวัยตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจนถึงวัย 90 ปี ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่กันอย่างหนาตา

เปิดโลกทัศน์เกษตรแฟร์60 โชว์นวัตกรรมประกอบอาชีพ
พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.

เปิดโลกทัศน์เกษตรแฟร์60 โชว์นวัตกรรมประกอบอาชีพ

ผู้ที่ไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์ ไม่ควรพลาดชมในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งมีนิทรรศการ“ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตื่นเถิดชาวขจี...ตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ปฏิรูป ส.มก.
ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.

ตื่นเถิดชาวขจี...ตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ปฏิรูป ส.มก.

หัวใจของการปฏิรูปในครั้งนี้อยู่ที่การฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการและกลไกการทำงานของ ส.มก. โดยให้นิสิตเก่าในแต่ละรุ่น และในแต่ละคณะเข้ามามีส่วนร่วมทำงานกับ ส.มก.

จากวันเด็กถึงวันครู
ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.

จากวันเด็กถึงวันครู

สิ่งที่สะท้อนถึงความคิดเห็นของเด็กที่มีต่อครู เริ่มจากการพัฒนาศิลปะในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็ก ให้มีความน่าสนใจและชวนติดตาม การให้การบ้านต้องคำนึงถึงในเชิงคุณภาพมากกว่าในเชิงปริมาณ