อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ ปกป้องพระพุทธศาสนา
พฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.

ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ ปกป้องพระพุทธศาสนา

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ แก้ปัญหาการจัดการทรัพย์สิน รายรับและรายจ่ายของวัดให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือแก่ชาวพุทธ

ประชาชนคือผู้ชี้เป็นชี้ตาย
พฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.

ประชาชนคือผู้ชี้เป็นชี้ตาย "ประชาธิปไตยไทย"

สถานการณ์การเมืองในวันข้างหน้าจะดีขึ้น หรือเลวลงขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งครั้งใหม่ ประชาชนจะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของบ้านเมืองโดยจะชี้ต้นตาย หรือชี้ปลายเป็นก็สุดแท้แต่

เจาะลึกปัญหาการเมืองไทย เกิดจากเหตุอะไร?!?
พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.

เจาะลึกปัญหาการเมืองไทย เกิดจากเหตุอะไร?!?

เมื่อหันกลับมามองดูนักการเมืองไทยแล้วช่างน่าอเนจอนาถใจ ส่วนใหญ่ไม่ทำหน้าที่ตนด้วยความรับผิดชอบ ดีแต่ตีฝีปากใช้โวหารไปวันๆ เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น มีพฤติการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจฯลฯ

3 ปีผ่าทางตันแก้ปัญหาบ้านเมืองของรัฐบาลคสช.
พฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.

3 ปีผ่าทางตันแก้ปัญหาบ้านเมืองของรัฐบาลคสช.

ถ้าคนในชาติรับรู้ถึงสภาพปัญหาคงคาดเดาได้ไม่ยากว่าต่อให้มี 10 คสช.หรือ 100 คสช. ก็ยากที่จะสางปัญหาทั้งมวลที่มีอยู่ได้ภายใน 3 ปี แต่ต้องเติมเลขศูนย์ข้างหลังเลขสาม ถึงจะมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์กันได้...

'ถูกหลอกลวง'ไม่รู้จักจบสิ้น เพราะ
พฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'ถูกหลอกลวง'ไม่รู้จักจบสิ้น เพราะ"โลภ-เชื่อง่าย"

การหลอกลวงมีในสังคมมนุษย์มาตั้งแต่โบราณกาล จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผู้คนล้วนมีจิตที่เป็นอกุศลมากกว่าจิตที่เป็นกุศล เพราะยังมีความโลภ โกรธ หลง เป็นกิเลสที่หยาบหนาเกาะกุมหุ้มห่อจิตใจอยู่

หนทางแห่งการดับทุกข์ เริ่มต้นจากมี
พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.

หนทางแห่งการดับทุกข์ เริ่มต้นจากมี"สัมมาทิฏฐิ"

สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นถูกที่เกิดจากมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมของพระพุทธองค์อย่างถูกต้อง ในประการแรกคือเชื่อในกฏแห่งกรรมว่ากรรมมีจริง ผลของกรรมมีจริง ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเอง

'ภิกษุ'เอาของผู้อื่นเป็นของตน มีโทษอาบัติปาราชิก!!
พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'ภิกษุ'เอาของผู้อื่นเป็นของตน มีโทษอาบัติปาราชิก!!

เงินทำบุญหรือเงินบริจาคของอุบาสก อุบาสิกาเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่คณะกรรมการวัดจัดการไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่หากเข้าไปข้องเกี่ยวถือว่าล่วงละเมิดสิกขาบทในพระวินัย!!

ยิ่งเข้าใจพระธรรมวินัยมาก พระพุทธศาสนายิ่งรุ่งเรือง
พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ยิ่งเข้าใจพระธรรมวินัยมาก พระพุทธศาสนายิ่งรุ่งเรือง

การทำบุญกับภิกษุทุศีลไม่ใช่เนื้อนาบุญ เมื่อพบภิกษุที่ล่วงละเมิดสิกขาบทในพระวินัย จึงควรเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาให้ผู้อื่นรู้ว่าภิกษุรูปนั้นทำผิดอะไร จะได้รู้ทั่วกันเพื่อรักษาพระธรรมวินัยให้ดำรงอยู่

อย่าคิดบวชเป็นภิกษุ!! ถ้าไม่มีความตั้งใจมั่น
พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

อย่าคิดบวชเป็นภิกษุ!! ถ้าไม่มีความตั้งใจมั่น

หากไม่มีความชัดเจนว่าบวชไปทำไมและไม่มีจุดมุ่งหมายในการบวชเพื่อศึกษาพระธรรมอย่างแท้จริงเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมอย่างถูกต้อง ก็ไม่ควรบวชเป็นภิกษุ

มากกิเลสก็เหมือนคนที่ตาย 'ประมาท'หนทางแห่งหายนะ
พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

มากกิเลสก็เหมือนคนที่ตาย 'ประมาท'หนทางแห่งหายนะ

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ต่างมักเป็นไปตามภาวะโลกีย์วิสัย ที่มากไปด้วยกิเลสหยาบหนา ที่มีกำลังมากทั้งโลภ โกรธ และหลง