อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
'คำสอนของพ่อ'รอให้ลูกมีจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์
พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ'รอให้ลูกมีจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงร.9” ให้เราได้ทำความเข้าใจถึง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” นำไปแก้ปัญหาของบ้านเมืองให้สำเร็จ มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

คำสอนของพ่อ รอให้ลูกนำไปปฏิบัติพัฒนาบ้านเมือง
พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

คำสอนของพ่อ รอให้ลูกนำไปปฏิบัติพัฒนาบ้านเมือง

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เพื่อให้เราได้นำไปพัฒนาชาติบ้านเมืองเพื่อนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่มั่นคง มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกนำไปปฏิบัติรักษาบ้านเมือง
พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

'คำสอนของพ่อ' รอให้ลูกนำไปปฏิบัติรักษาบ้านเมือง

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อชีวิตตนเอง ครอบครัว และการทำงาน มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

โลกอาลัย'ในหลวงร.9' พระราชพิธีสง่าสมพระเกียรติ
พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

โลกอาลัย'ในหลวงร.9' พระราชพิธีสง่าสมพระเกียรติ

สัปดาห์นี้ร้อยเรียงขั้นตอนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สง่าสมพระเกียรติ รวมถึงความอาลัยจากกษัตริย์และผู้นำทั่วโลกไปชมกัน

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.

"มหาราชาภูมิพล" พระบรมครูของแผ่นดิน

สัปดาห์นี้ขอน้อมนำพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ที่สะท้อนถึงความเป็น “พระบรมครู” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเล่าสู่กันฟัง

พระอัจฉริยภาพในหลวงร.9 วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.

พระอัจฉริยภาพในหลวงร.9 วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

สัปดาห์นี้ขอเล่าถึงพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรงมีพระปรีชาสามารถตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ ปัจจุบันทรงได้รับรางวัลมากมายไปชมกัน

'ภูมิพโลภิกขุ'พระผู้ครองพระองค์ตามพระธรรมวินัย
พฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'ภูมิพโลภิกขุ'พระผู้ครองพระองค์ตามพระธรรมวินัย

สัปดาห์นี้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเล่าถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ขณะทรงออกผนวชและเสด็จฯ ออกบิณฑบาตหมือนภิกษุทั่วไป

ยูเนสโกถวายราชสดุดี ร.9 กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่
พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.

ยูเนสโกถวายราชสดุดี ร.9 กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่

สัปดาห์นี้ยูเนสโกถวายราชสดุดีและแสดงความอาลัย “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ยกย่องเป็นกษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งจะเป็นต้นแบบไปสู่การพัฒนาในระดับโลก!

'ไทย'เลิกป่วยติดบ้าน ภูมิใจประเทศน่าเริ่มต้นธุรกิจที่สุด
พฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.

'ไทย'เลิกป่วยติดบ้าน ภูมิใจประเทศน่าเริ่มต้นธุรกิจที่สุด

สัปดาห์นี้มีผลสำรวจการจัดอันดับ World’s Top 10 ซึ่งประเทศไทยได้อันดับ 1 ของประเทศที่เหมาะเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก น่าภูมิใจแค่ไหนไปดูกัน

ทางโลก'ปฏิรูปตำรวจ' ทางธรรม'ปฏิรูปคณะสงฆ์'
พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.

ทางโลก'ปฏิรูปตำรวจ' ทางธรรม'ปฏิรูปคณะสงฆ์'

สัปดาห์นี้ขอพูดถึงโจทย์ยากในการปฏิรูปประเทศ ที่ทางโลกต้อง “ปฏิรูปตำรวจ” ส่วนทางธรรม “ปฏิรูปคณะสงฆ์” ว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่?