อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
53 ปี
ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

53 ปี "นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด"

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทั้ง 2 ครั้งได้นำมาสู่การเสด็จฯ“เยี่ยมต้นนนทรี”ที่ทรงปลูก และ“ทรงดนตรี” สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 -2515 อันนำมาซึ่งความสุข และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของชาวมก.

มหาราชกษัตริย์เกษตร
ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น.

มหาราชกษัตริย์เกษตร

พระองค์ทรงใช้พื้นที่ 1 ใน 3 ของพระตำหนักจิตรลดารโหฐานเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและทดลองในโครงการส่วนพระองค์ เพื่อนำผลการศึกษาและงานวิจัยมาเผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 คำ คือ ปรัชญา, เศรษฐกิจ, พอ, เพียง มีความหมายว่า วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และหลักแห่งความจริงของงานอันเกี่ยวกับการผลิต การจําหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชนเท่าที่ต้องการ

องค์การสหประชาชาติสดุดีและถวายพระเกียรติมหาราชาภูมิพล
ศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

องค์การสหประชาชาติสดุดีและถวายพระเกียรติมหาราชาภูมิพล

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ได้จัดประชุมพิเศษเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เพื่อสดุดีและถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประชุมได้ร่วมยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค์

ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

"ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ศาสตร์แห่งพระราชา

พระองค์จึงทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของเกษตรกร มีหลักการ คือ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

โลกอาลัยและสดุดีมหาราชาภูมิพล
ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

โลกอาลัยและสดุดีมหาราชาภูมิพล

สำนักข่าวต่างประเทศและหนังสือพิมพ์ชั้นนำระดับโลก ได้เผยแพร่ข่าวการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถ่ายทอดพระราชประวัติของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในเดือนตุลา
ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในเดือนตุลา

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเหตุการณ์ 14 ตุลา แม้ว่าจะนำประเทศไปสู่ “การปกครองระบอบประชาธิปไตย” แบบเต็มใบ ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น คือ ความสับสนของผู้คนทั่วไปในสังคม ซึ่งขาดความรู้หลักคิดของประชาธิปไตย

เรียนรู้ภาษาไทย... โดยวิธีแจกลูกสะกดคำทางวิทยุมก.
ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

เรียนรู้ภาษาไทย... โดยวิธีแจกลูกสะกดคำทางวิทยุมก.

ภาษาไทยมีคุณค่าอย่างอเนกอนันต์ที่ถูกละเลย และถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงเรียนรู้ โดยวิธีแจกลูกสะกดคำ ทางสถานีวิทยุมก. จึงได้จัดทำบทวิทยุความยาว1-2 นาที เสนอผ่านรายการเปิดบ้านการเกษตร

ละครลาโรงของ...
ศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

ละครลาโรงของ..."คนเกษียณอายุราชการ"

ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 30 ก.ย. ถือเป็นกำหนดวันของ “การเกษียณอายุราชการ” เมื่อเกษียณฯ แล้ว บทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เคยมีอยู่ก็พลันสูญสิ้นไป

ผลงานรอบ 2 ปี 'รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา'
ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น.

ผลงานรอบ 2 ปี 'รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา'

ผลงานในรอบ 2 ปีของ “รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” มีความโดดเด่นเหนือความคาดหมายของประชาชนทั่วไป เพราะรู้ถึงรากเหง้าปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดี กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาที่ต้นตออย่างเฉียบขาด