อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
อย่าทำลาย'พระพุทธศาสนา' โดยการบวชไม่ศรัทธาจริง
พฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.

อย่าทำลาย'พระพุทธศาสนา' โดยการบวชไม่ศรัทธาจริง

ผู้บวชเป็นภิกษุเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ อาทิ บวชตามประเพณี บวชแก้บน บวชก่อนแต่งงาน บวชเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิต แทนที่จะได้รับบุญกุศลจากการบวชแต่กลับเป็นบาป!!

สืบทอดพระพุทธศาสนา ตามพระธรรมวินัย
พฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.

สืบทอดพระพุทธศาสนา ตามพระธรรมวินัย

การจัดการทรัพย์สินทั้งที่เป็นศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของวัดจะต้องมีการปฎิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับพระวินัยอย่างเคร่งครัด

พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย
พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.

พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย

เมื่อคนในชาติมีศีลธรรม รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี มีความละอายชั่ว ย่อมหมายถึงปัญหาการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีอุปสรรคอยู่มากจะได้รับการคลี่คลาย

ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ ปกป้องพระพุทธศาสนา
พฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.

ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ ปกป้องพระพุทธศาสนา

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ แก้ปัญหาการจัดการทรัพย์สิน รายรับและรายจ่ายของวัดให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือแก่ชาวพุทธ

ประชาชนคือผู้ชี้เป็นชี้ตาย
พฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.

ประชาชนคือผู้ชี้เป็นชี้ตาย "ประชาธิปไตยไทย"

สถานการณ์การเมืองในวันข้างหน้าจะดีขึ้น หรือเลวลงขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งครั้งใหม่ ประชาชนจะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของบ้านเมืองโดยจะชี้ต้นตาย หรือชี้ปลายเป็นก็สุดแท้แต่

เจาะลึกปัญหาการเมืองไทย เกิดจากเหตุอะไร?!?
พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.

เจาะลึกปัญหาการเมืองไทย เกิดจากเหตุอะไร?!?

เมื่อหันกลับมามองดูนักการเมืองไทยแล้วช่างน่าอเนจอนาถใจ ส่วนใหญ่ไม่ทำหน้าที่ตนด้วยความรับผิดชอบ ดีแต่ตีฝีปากใช้โวหารไปวันๆ เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น มีพฤติการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจฯลฯ

3 ปีผ่าทางตันแก้ปัญหาบ้านเมืองของรัฐบาลคสช.
พฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.

3 ปีผ่าทางตันแก้ปัญหาบ้านเมืองของรัฐบาลคสช.

ถ้าคนในชาติรับรู้ถึงสภาพปัญหาคงคาดเดาได้ไม่ยากว่าต่อให้มี 10 คสช.หรือ 100 คสช. ก็ยากที่จะสางปัญหาทั้งมวลที่มีอยู่ได้ภายใน 3 ปี แต่ต้องเติมเลขศูนย์ข้างหลังเลขสาม ถึงจะมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์กันได้...

'ถูกหลอกลวง'ไม่รู้จักจบสิ้น เพราะ
พฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'ถูกหลอกลวง'ไม่รู้จักจบสิ้น เพราะ"โลภ-เชื่อง่าย"

การหลอกลวงมีในสังคมมนุษย์มาตั้งแต่โบราณกาล จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผู้คนล้วนมีจิตที่เป็นอกุศลมากกว่าจิตที่เป็นกุศล เพราะยังมีความโลภ โกรธ หลง เป็นกิเลสที่หยาบหนาเกาะกุมหุ้มห่อจิตใจอยู่

หนทางแห่งการดับทุกข์ เริ่มต้นจากมี
พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.

หนทางแห่งการดับทุกข์ เริ่มต้นจากมี"สัมมาทิฏฐิ"

สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นถูกที่เกิดจากมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมของพระพุทธองค์อย่างถูกต้อง ในประการแรกคือเชื่อในกฏแห่งกรรมว่ากรรมมีจริง ผลของกรรมมีจริง ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเอง

'ภิกษุ'เอาของผู้อื่นเป็นของตน มีโทษอาบัติปาราชิก!!
พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'ภิกษุ'เอาของผู้อื่นเป็นของตน มีโทษอาบัติปาราชิก!!

เงินทำบุญหรือเงินบริจาคของอุบาสก อุบาสิกาเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่คณะกรรมการวัดจัดการไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่หากเข้าไปข้องเกี่ยวถือว่าล่วงละเมิดสิกขาบทในพระวินัย!!