อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
เงินทองไม่ควรแก่ภิกษุ ชาวพุทธให้ถือเป็นบาป!!
พฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

เงินทองไม่ควรแก่ภิกษุ ชาวพุทธให้ถือเป็นบาป!!

อุบาสกและอุบาสิกาควรทราบว่าการให้เงินทองแก่ภิกษุ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ไม่ใช่การทำบุญแต่เป็นการทำบาป เพราะทำลายพระพุทธศาสนาและเป็นเหตุให้ภิกษุไปสู่อบายภูมิหลังมรณภาพอีกด้วย!!

พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

"พุทธบริษัท"ต้องช่วยกัน พิทักษ์รักษา'พระพุทธศาสนา'

ภิกษุส่วนใหญ่ไม่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในพระธรรมวินัย ไม่ทำหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน ไม่เจริญสติและเจริญปัญญา ในการฝึกฝนอบรมขัดเกลากิเลสแแล้วยังเผยแผ่พระธรรมไม่ถูกต้อง

'ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์' เพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนา
พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์' เพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนา

ถึงเวลาที่ฝ่ายอาณาจักร ประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะต้องผนึกกำลังร่วมกับฝ่ายพุทธจักร มีมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครองสงฆ์สูงสุดร่วมกันปฏิรูปวงการสงฆ์ทุกด้าน

ประโยชน์'พระวินัย 10ข้อ' เพื่อ
พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ประโยชน์'พระวินัย 10ข้อ' เพื่อ"ภิกษุ"อยู่ร่วมกันด้วยดี

พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัยแก่ “ภิกษุ” เป็นข้อประพฤติและข้อปฏิบัติ 227 ข้อ เพื่อให้ “ภิกษุ” อยู่ร่วมกันด้วยดี ซึ่งประโยชน์ของพระวินัยมี 10 ประการ ดังนี้...

ชาวพุทธเลิกเชื่อง่าย-งมงาย นำพาสู่ประเทศที่เจริญแล้ว
พฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ชาวพุทธเลิกเชื่อง่าย-งมงาย นำพาสู่ประเทศที่เจริญแล้ว

พฤติกรรมคนไทยเป็นคนง่ายๆ สบายๆ เข้าทำนองว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้ จึงเชื่อคนง่ายมีความเห็นตามๆ กัน และงมงายหรือเชื่อโดยไม่มีเหตุผล ทำให้ถูกหลอกลวงง่าย

'พระรัตนตรัย'เป็นที่พึ่งอันแท้จริงของพุทธศาสนิกชน
พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

'พระรัตนตรัย'เป็นที่พึ่งอันแท้จริงของพุทธศาสนิกชน

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้อย่าเชื่อคนง่าย แต่ก็ทำตัวเป็นคนเชื่อง่าย งมงาย ไม่เชื่อกฎแห่งกรรม จึงควรฝึกฝนตนเพื่อขัดเกลากิเลสโดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง

แจกหลักคิดปฏิรูปประเทศไทย รอดพ้นจากคนป่วยเอเซีย
พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.

แจกหลักคิดปฏิรูปประเทศไทย รอดพ้นจากคนป่วยเอเซีย

นายกฯ แจกเอกสารหัวข้อ “หลักคิดในการปฏิรูปประเทศไทย” รวบรวมจากหนังสือหลักคิดในการปฏิรูปประเทศไทย เขียนโดย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร เพื่อให้คณะ รมต.อ่านในที่ประชุม

เงินคงคลัง
พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.

เงินคงคลัง"ถังไม่แตก"

ถ้าเงินคงคลังมีไม่เพียงพอกับรายจ่าย สามารถกู้ได้จากวงเงินขาดดุล รวมถึงวงเงินชั่วคราวที่มีอยู่หลายหมื่นล้านบาท สะท้อนว่าเงินสดของประเทศยังมีอีกมาก ไม่ใช่ว่าใช้แล้วจะหมดไป!!!

พลังรวมตัว'ผู้สูงวัย' สร้าง
พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.

พลังรวมตัว'ผู้สูงวัย' สร้าง"ส.มก.โมเดล"

ส.มก. โมเดล เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการตื่นตัวและตื่นรู้ของนิสิตเก่ารุ่นอาวุโสที่มีวัยตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจนถึงวัย 90 ปี ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่กันอย่างหนาตา

เปิดโลกทัศน์เกษตรแฟร์60 โชว์นวัตกรรมประกอบอาชีพ
พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.

เปิดโลกทัศน์เกษตรแฟร์60 โชว์นวัตกรรมประกอบอาชีพ

ผู้ที่ไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์ ไม่ควรพลาดชมในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งมีนิทรรศการ“ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช