อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 คำ คือ ปรัชญา, เศรษฐกิจ, พอ, เพียง มีความหมายว่า วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และหลักแห่งความจริงของงานอันเกี่ยวกับการผลิต การจําหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชนเท่าที่ต้องการ

องค์การสหประชาชาติสดุดีและถวายพระเกียรติมหาราชาภูมิพล
ศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

องค์การสหประชาชาติสดุดีและถวายพระเกียรติมหาราชาภูมิพล

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ได้จัดประชุมพิเศษเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เพื่อสดุดีและถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประชุมได้ร่วมยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค์

ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

"ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ศาสตร์แห่งพระราชา

พระองค์จึงทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของเกษตรกร มีหลักการ คือ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

โลกอาลัยและสดุดีมหาราชาภูมิพล
ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

โลกอาลัยและสดุดีมหาราชาภูมิพล

สำนักข่าวต่างประเทศและหนังสือพิมพ์ชั้นนำระดับโลก ได้เผยแพร่ข่าวการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถ่ายทอดพระราชประวัติของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในเดือนตุลา
ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในเดือนตุลา

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเหตุการณ์ 14 ตุลา แม้ว่าจะนำประเทศไปสู่ “การปกครองระบอบประชาธิปไตย” แบบเต็มใบ ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น คือ ความสับสนของผู้คนทั่วไปในสังคม ซึ่งขาดความรู้หลักคิดของประชาธิปไตย

เรียนรู้ภาษาไทย... โดยวิธีแจกลูกสะกดคำทางวิทยุมก.
ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

เรียนรู้ภาษาไทย... โดยวิธีแจกลูกสะกดคำทางวิทยุมก.

ภาษาไทยมีคุณค่าอย่างอเนกอนันต์ที่ถูกละเลย และถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงเรียนรู้ โดยวิธีแจกลูกสะกดคำ ทางสถานีวิทยุมก. จึงได้จัดทำบทวิทยุความยาว1-2 นาที เสนอผ่านรายการเปิดบ้านการเกษตร

ละครลาโรงของ...
ศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

ละครลาโรงของ..."คนเกษียณอายุราชการ"

ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 30 ก.ย. ถือเป็นกำหนดวันของ “การเกษียณอายุราชการ” เมื่อเกษียณฯ แล้ว บทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เคยมีอยู่ก็พลันสูญสิ้นไป

ผลงานรอบ 2 ปี 'รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา'
ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น.

ผลงานรอบ 2 ปี 'รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา'

ผลงานในรอบ 2 ปีของ “รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” มีความโดดเด่นเหนือความคาดหมายของประชาชนทั่วไป เพราะรู้ถึงรากเหง้าปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดี กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาที่ต้นตออย่างเฉียบขาด

พึงข่มคนที่ควรข่ม พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง
ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น.

พึงข่มคนที่ควรข่ม พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง

ทุกภาคส่วนของสังคมยังต้องผนึกกำลังกันปฏิเสธคนไม่ดีไม่ให้มีที่ยืนในสังคมด้วยการประจานและประณาม ส่วนคนดีนั้นต้องช่วยกันยกย่องและสนับสนุนให้มีโอกาสทำงานช่วยเหลือสังคม...

วันการรู้หนังสือสากล
ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น.

วันการรู้หนังสือสากล

ผู้ที่รู้หนังสือย่อมแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากการอ่านหนังสือต่างๆ ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่รู้หนังสือก็ไม่สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนอง เมื่อไม่มีความรู้ก็ยากที่จะเจริญก้าวหน้าในชีวิต