อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
ถึงเวลาทุกภาคส่วนในสังคมไทยต้องเหลียวแลเด็กไทย
ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.

ถึงเวลาทุกภาคส่วนในสังคมไทยต้องเหลียวแลเด็กไทย

คำกล่าวที่ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าหรือเด็กคืออนาคตของชาติมีมานานแล้ว แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะฝากความหวังกับเด็กในวันนี้ได้อย่างไร ในเมื่อปัญหา“การศึกษาไทย”ยังตกอยู่ในวังวนทั้งคุณภาพ-มาตรฐานการเรียนการสอน

ปีเก่าผ่านไป-ปีใหม่ผ่านมา
ศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.

ปีเก่าผ่านไป-ปีใหม่ผ่านมา

กาลเวลาปีเก่าได้ล่วงผ่านพ้นไปจนหมดสิ้นแล้ว กาลเวลาปีใหม่กำลังเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง นาฬิกาชีวิตของผู้คนทั้งหลายก็เดินหน้าต่อไปเฉกเช่นเดียวกัน ซึ่งแต่ละคนมีเวลาเหลืออยู่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ

ทำบุญทำกุศลอย่างมี
ศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ทำบุญทำกุศลอย่างมี "ปัญญา"

พุทธศาสนิกชนชาวไทยมักประพฤติปฏิบัติตามๆ กัน เพราะความไม่รู้ เป็นความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา เพราะส่วนใหญ่เข้าใจว่าการทำบุญบูชาด้วยสิ่งของและประกอบพิธีกรรมเท่านั้น

การปฏิรูปพระพุทธศาสนา
ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.

การปฏิรูปพระพุทธศาสนา

การปฏิรูปพระพุทธศาสนาต้องเริ่มจากการตราและปรับปรุงแก้ไข กม.ที่เกี่ยวข้องกับภิกษุสงฆ์ให้มีความสอดคล้องกับพระธรรมวินัย การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการหน้าที่และอำนาจองค์กรภิกษุสงฆ์

'ภัยพระพุทธศาสนา' ที่เกิดจากความเห็นผิดของ'พุทธบริษัท'
ศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.

'ภัยพระพุทธศาสนา' ที่เกิดจากความเห็นผิดของ'พุทธบริษัท'

การเผยแผ่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแบบผิดๆ โดยไม่ได้ศึกษาพระธรรมอย่างถูกต้องและบิดเบือนคำสอน เป็นภัยอย่างยิ่งต่อการทำลายพระพุทธศาสนา ฉะนั้นรัฐต้องให้ความสำคัญกับการปฏิรูปพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้นําความกราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์

ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.

"สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี"ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อกิจการสหกรณ์มีความมั่นคงแล้ว พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จำกัด พร้อมด้วยโรงงานผลิตนมผงให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด

53 ปี
ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

53 ปี "นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด"

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทั้ง 2 ครั้งได้นำมาสู่การเสด็จฯ“เยี่ยมต้นนนทรี”ที่ทรงปลูก และ“ทรงดนตรี” สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 -2515 อันนำมาซึ่งความสุข และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของชาวมก.

มหาราชกษัตริย์เกษตร
ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น.

มหาราชกษัตริย์เกษตร

พระองค์ทรงใช้พื้นที่ 1 ใน 3 ของพระตำหนักจิตรลดารโหฐานเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและทดลองในโครงการส่วนพระองค์ เพื่อนำผลการศึกษาและงานวิจัยมาเผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 คำ คือ ปรัชญา, เศรษฐกิจ, พอ, เพียง มีความหมายว่า วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และหลักแห่งความจริงของงานอันเกี่ยวกับการผลิต การจําหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชนเท่าที่ต้องการ