อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
พ่อเมืองมหาสารคาม ประชุมกต.ตรพบปะสื่อฯ
พุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 06.18 น.

พ่อเมืองมหาสารคาม ประชุมกต.ตรพบปะสื่อฯ

"เสน่ห์ นนทะโชติ" ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดการสัมมนา ตำรวจภูธรภาค 4 สัญจรพบคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.) และสื่อมวลชน

ด่านตรวจสัตว์น้ำหนองคาย ออกตรวจให้ความรู้ปชช. 
พุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 06.12 น.

ด่านตรวจสัตว์น้ำหนองคาย ออกตรวจให้ความรู้ปชช. 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตลาดนัดริมฝั่งแม่น้ำ จุดผ่อนปรนไทย-ลาว อ.โพนพิสัย เพื่อแจกแผ่นพับให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ระเบียบน้ำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำขนิดต่าง ๆ

โรงพยาบาลอุดรธานี จัดงานวันไตโลกให้ความรู้ปชช.
พุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 06.09 น.

โรงพยาบาลอุดรธานี จัดงานวันไตโลกให้ความรู้ปชช.

"นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ" ผอ.รพ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน "วันไตโลก" ประจำปี 2560 รณรงค์และให้ความรู้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยห่างไกลจากโรคไต

พุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 06.03 น.

"เลย"ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้โรคพื้นที่ชายแดน

"พรชัย ถมกระจ่าง" รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบสวนโรคในพื้นที่ชายแดน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสปป.ลาว

พุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 06.02 น.

"พ่อเมืองบึงกาฬ"ประชุม แผนพัฒนาการศีกษาฯอปท.

"พิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์" ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

นอภ.เชียงคานร่วมจิตอาสา จัดผ้าป่าซ่อมแซมโรงเรียน
จันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 08.35 น.

นอภ.เชียงคานร่วมจิตอาสา จัดผ้าป่าซ่อมแซมโรงเรียน

หัวใจนักพัฒนา....นอภ.เชียงคานร่วมจิตอาสา ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดผ้าป่าซ่อมแซมโรงเรียนบ้านคกเลาเหนือ มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ อุปกรณ์การเรียน-กีฬา และทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

มรภ.เลยเปิดฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์พื้นที่รุ่น1 
อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 06.11 น.

มรภ.เลยเปิดฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์พื้นที่รุ่น1 

"ดร.มธุรส ชลามาตย์" รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม 37 คน

เผยเทคนิกการผลิตอ้อย แทนที่นาข้าว'กาฬสินธุ์'
อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 06.08 น.

เผยเทคนิกการผลิตอ้อย แทนที่นาข้าว'กาฬสินธุ์'

"เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์" ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย หวังส่งเสริมให้เกษตรกรในจ.กาฬสินธุ์ เปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม ให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ

อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 06.06 น.

"นครพนม"เปิดค่ายดนตรี เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

"ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ" รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเยาวชนจังหวัดนครพนมที่เข้าค่ายดนตรี ตามโครงการค่ายดนตรีเยาวชนหัวใจสีขาวปลอดยาเสพติด