อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ...ตายเงียบ ๆ เฉียบพลัน
อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 04.30 น.

หัวใจเต้นผิดจังหวะ...ตายเงียบ ๆ เฉียบพลัน

“โรคไหลตาย” หรือบางคนเรียกว่า “โรคหัวใจวายเฉียบพลัน” เกิดจาก “ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ” ซึ่งผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้ มักพบว่าสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีโรคร้ายแรงใด

ฉลากโภชนาการ 1.0 สู่ Thailand 4.0
อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 04.30 น.

ฉลากโภชนาการ 1.0 สู่ Thailand 4.0

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้านและบริโภคอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น

PIN โปรแกรมโภชนาการ สำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด
อาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 04.38 น.

PIN โปรแกรมโภชนาการ สำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด

ประเทศไทยพบอุบัติการณ์คลอดก่อนกำหนดประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุสำคัญมาจากปัญหา “วัยรุ่นตั้งครรภ์” โรงพยาบาลพุทธโสธร จึงได้พัฒนาโปรแกรม PIN เพื่อให้ทารกคลอดก่อนกำหนดมีอัตราการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น