อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
สปก.เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 72 อัตรา
จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.34 น.

สปก.เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 72 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 72 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 13 ส.ค. 62

'ศาลปกครอง'เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา
พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.28 น.

'ศาลปกครอง'เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา

"สำนักงานศาลปกครอง" เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62

'กรมสรรพาวุธทหารบก'เปิดสอบเป็นพนง.ราชการ 70 อัตรา
จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.52 น.

'กรมสรรพาวุธทหารบก'เปิดสอบเป็นพนง.ราชการ 70 อัตรา

"กรมสรรพาวุธทหารบก" เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 70 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 ก.ค. 62

'สนง.ส่งกำลังบำรุง' เปิดสอบขรก.ตำรวจ 22 อัตรา
อังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.34 น.

'สนง.ส่งกำลังบำรุง' เปิดสอบขรก.ตำรวจ 22 อัตรา

"สำนักงานส่งกำลังบำรุง" สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการจำนวน 22 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. - 2 ส.ค. 62

'การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค'เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 70 อัตรา
จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.49 น.

'การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค'เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 70 อัตรา

"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 70 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 ก.ค. 62

กปภ.เปิดสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 88 อัตรา
อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.52 น.

กปภ.เปิดสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 88 อัตรา

"การประปาส่วนภูมิภาค" เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 88 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ก.ค. 62

'สขช.'เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 60 อัตรา
อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.37 น.

'สขช.'เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 60 อัตรา

"สำนักข่าวกรองแห่งชาติ" เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 62

สป.วธ.เปิดรับสมัครสอบ เป็นพนง.ราชการ 55 อัตรา
จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14.31 น.

สป.วธ.เปิดรับสมัครสอบ เป็นพนง.ราชการ 55 อัตรา

"สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม" เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62

พช.เปิดสอบรับราชการ เป็นพัฒนากร 78 อัตรา
ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14.02 น.

พช.เปิดสอบรับราชการ เป็นพัฒนากร 78 อัตรา

"กรมการพัฒนาชุมชน"เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 78 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 62